Część II

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Gestor zestawu:
Ministerstwo Energii
Źródło danych:
G-10.6 - sprawozdanie o mocy i produkcji elektrowni wodnych, wiatrowych i innych instalacji odnawialnego źródła energii

Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin
przekazania danych,
obligatoryjność
/dobrowolność
przekazania
Poziom agregacji,
postać i forma danych,
miejsce przekazania danych
elektrownie wodne i elektrownie wiatrowe (osoby prawne lub jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej), a także podmioty gospodarcze zajmujące się przesyłaniem, dystrybucją lub obrotem energią elektryczną lub wyodrębnione w ich strukturze oddziały terenowe (osoby prawne lub jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej)

metoda obserwacji reprezentacyjnej na dobranej celowo próbie
Raz w roku do 20 lutego 2019 r. za rok 2018 r.;

obowiązkowe
dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Agencja Rynku Energii S.A., portal sprawozdawczy www.are.waw.pl
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Ciepło i energia elektryczna. Dane adresowe i terytorialne. Dane identyfikacyjne. Infrastruktura elektroenergetyczna. Obciążenie respondentów.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.44.03, 1.44.02.
Do góry