Część II

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Gestor zestawu:
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Źródło danych:
System Obsługi Dofinansowań i Refundacji

PFRON SODiR 03 - dane dotyczące pracowników oraz wykonujących działalność gospodarczą

Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin
przekazania danych,
obligatoryjność
/dobrowolność
przekazania
Poziom agregacji,
postać i forma danych,
miejsce przekazania danych
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;

4 razy w roku do 31 maja 2018 r. za marzec 2018 r., do 31 sierpnia 2018 r. za czerwiec 2018 r., do 30 listopada 2018 r. za wrzesień 2018 r., do 28 lutego 2019 r. za grudzień 2018 r.;

obowiązkowe
dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Cechy demograficzne osób. Czas pracy. Dane adresowe i terytorialne. Niepełnosprawni według stopnia niepełnosprawności.

Szczegółowy zakres danych osobowych:
Adres zamieszkania. Niepełnosprawni. Płeć.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.23.02, 1.04.01.
Do góry