Część II

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Gestor zestawu:
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Źródło danych:
Krajowy System Monitoringu Świadczeń Rodzinnych

MRPIPS KSMŚR 02 - dane o osobach, dochodach osób, dochodach rodzin, rodzajach i kwotach świadczeń

Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin
przekazania danych,
obligatoryjność
/dobrowolność
przekazania
Poziom agregacji,
postać i forma danych,
miejsce przekazania danych
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej;

Raz w roku do 29 marca 2019 r. za rok 2018 r.;

obowiązkowe
dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
bezpośredni dostęp do bazy danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Cechy demograficzne osób. Cechy społeczno-ekonomiczne osób. Dane adresowe i terytorialne. Dochody gospodarstw domowych. Niepełnosprawni według stopnia niepełnosprawności. Obywatelstwo, kraj urodzenia. Placówki edukacyjne i wychowawcze. Świadczenia na rzecz rodziny.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.20.03, 1.25.11.
Do góry