Część I

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

1.20. Rodzina

1. Symbol badania
1.20.03
2. Temat badania
Świadczenia na rzecz rodziny
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania
Celem badania jest dostarczenie informacji dotyczących wydatków budżetu państwa na świadczenia pieniężne skierowane do rodzin, a w szczególności do rodzin wychowujących dzieci oraz informacji na temat wypłaconych świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekunów, świadczeń wynikających z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i ich rodzin "Za życiem" oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Pozyskiwane dane pozwolą m.in. na ustalenie przeciętnego poziomu świadczeń w rozbiciu na poszczególne rodzaje świadczeń na możliwie najniższym poziomie agregacji terytorialnej (powiat, gmina).

Realizacja zobowiązań wynikających z przepisów prawa krajowego:
 • - ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1518, z późn. zm.)
 • - ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 489, z późn. zm.)
 • - ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. poz. 1860)
 • - ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2032, z późn. zm.)
 • - ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2016 r. poz. 162, z późn. zm.)
Realizacja potrzeb użytkowników:
 • administracja rządowa - terenowa
 • administracja samorządowa - województwo
 • administracja samorządowa - powiat
 • administracja samorządowa - gmina, miasto
 • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - nauczyciele akademiccy
 • media ogólnopolskie i terenowe
6. Zakres podmiotowy
Rodziny: otrzymujące świadczenia rodzinne na dzieci na utrzymaniu. Osoby: otrzymujące świadczenia rodzinne. Osoby: otrzymujące zasiłek dla opiekunów.
Rodziny: pobierające świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Osoby: pobierające świadczenia z funduszu alimentacyjnego.
Osoby: korzystające z ulgi na dzieci na podstawie ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Osoby: otrzymujące jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu - świadczenie wynikające z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i ich rodzin "Za życiem".

7. Zakres przedmiotowy
Cechy demograficzne osób. Cechy społeczno-ekonomiczne osób. Dane adresowe i terytorialne. Dochody gospodarstw domowych. Niepełnosprawni według stopnia niepełnosprawności. Obywatelstwo, kraj urodzenia. Placówki edukacyjne i wychowawcze. Podatek dochodowy od osób fizycznych. Świadczenia na rzecz rodziny. Wspieranie rodziny.

8. Źródła danych
9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych
Świadczenia na rzecz rodzin, w przekrojach: świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, kraj, województwa, powiaty, gminy makroregiony, regiony, podregiony.
Liczba osób korzystających ze świadczeń rodzinnych, w przekrojach: rodzaj świadczenia, płeć, wiek kraj, województwa, powiaty, gminy makroregiony, regiony, podregiony.
Wydatki z budżetu państwa i budżetów gmin na świadczenia rodzinne, w przekrojach: rodzaj świadczenia, kraj, województwa, powiaty, gminy makroregiony, regiony, podregiony.
Wydatki z budżetu państwa na świadczenia z funduszu alimentacyjnego, w przekrojach: kraj, województwa, powiaty, gminy makroregiony, regiony, podregiony.
Przeciętna miesięczna liczba wypłaconych świadczeń rodzinnych, w przekrojach: rodzaj świadczenia kraj, województwa, powiaty, gminy makroregiony, regiony, podregiony.
Przeciętna miesięczna liczba wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, w przekrojach: kraj, województwa, powiaty, gminy makroregiony, regiony, podregiony.
Przeciętna miesięczna kwota świadczeń z funduszu alimentacyjnego, w przekrojach: kraj, województwa, powiaty, gminy makroregiony, regiony, podregiony.
Liczba rodzin pobierających świadczenia rodzinne i ich struktura społeczno-ekonomiczna, w przekrojach: kraj, województwa, powiaty, gminy makroregiony, regiony, podregiony.
Liczba dzieci, na które rodziny pobierają zasiłek rodzinny, w przekrojach: wiek kraj, województwa, powiaty, gminy makroregiony, regiony, podregiony.
Liczba pobierających zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne oraz specjalne zasiłki opiekuńcze, a także zasiłki dla opiekunów, w przekrojach: kraj, województwa, powiaty, gminy makroregiony, regiony, podregiony.
Liczba podatników korzystających z ulgi prorodzinnej z uwzględnieniem liczby dzieci i kwoty odliczeń, w przekrojach: kraj ogółem, województwa, powiaty, gminy makroregiony, regiony, podregiony.
Jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, świadczenia wynikające z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i ich rodzin "Za życiem", wydatki i liczba świadczeń, w przekrojach: kraj, województwa.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych
Opracowania sygnalne:
 • Świadczenia na rzecz rodziny w 2018 r. (grudzień 2019).
Bazy danych:
 • Bank Danych Lokalnych – Świadczenia rodzinne (październik 2019).
Tablice publikacyjne:
 • Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego (listopad 2019),
 • Rodziny pobierające świadczenia rodzinne zależne od dochodu według liczby dzieci w rodzinie oraz rodziny niepełne i z dzieckiem niepełnosprawnym. (listopad 2019).
Do góry