Część II

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Gestor zestawu:
Ministerstwo Rozwoju
Źródło danych:
System Teleinformatyczny SL2014

MR ST SL2014 - dane o beneficjentach

Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin
przekazania danych,
obligatoryjność
/dobrowolność
przekazania
Poziom agregacji,
postać i forma danych,
miejsce przekazania danych
Ministerstwo Rozwoju;

Raz w roku do 16 stycznia 2019 r. za rok 2018 r.;

obowiązkowe
dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Cechy organizacyjno-prawne. Dane adresowe i terytorialne. Dane identyfikacyjne. Ekonomiczne aspekty działalności organizacji non-profit. Współpraca organizacji non-profit z innymi podmiotami. Zakres działalności organizacji non-profit.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.04.01, 1.04.08.
Do góry