Część II

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Gestor zestawu:
Ministerstwo Obrony Narodowej
Źródło danych:
System ewidencji księgowej; Zintegrowany Wieloszczeblowy System Informatyczny Resortu Obrony Narodowej

MON KRAB_ZWSI RON 02 - dane dotyczące informacji o wartości brutto, netto i amortyzacji środków trwałych zaliczonych do uzbrojenia i sprzętu wojskowego oraz wartości niematerialnych i prawnych zaliczonych do uzbrojenia i sprzętu wojskowego

Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin
przekazania danych,
obligatoryjność
/dobrowolność
przekazania
Poziom agregacji,
postać i forma danych,
miejsce przekazania danych
Ministerstwo Obrony Narodowej;

Raz w roku do 27 czerwca 2018 r. za rok 2017 r.;

obowiązkowe
dane zagregowane w postaci papierowej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Środki trwałe brutto. Wartości niematerialne i prawne brutto.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.65.13, 1.67.01, 1.65.19.
Do góry