Część II

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Gestor zestawu:
Główny Urząd Statystyczny
Źródło danych:
G-02o - sprawozdanie o cieple ze źródeł odnawialnych

Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin
przekazania danych,
obligatoryjność
/dobrowolność
przekazania
Poziom agregacji,
postać i forma danych,
miejsce przekazania danych
podmioty gospodarki narodowej bez względu na liczbę pracujących, prowadzące działalność przeważającą lub drugorzędną zaklasyfikowaną wg PKD do sekcji A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, które wytwarzają ciepło ze źródeł odnawialnych - wg jednostek lokalnych;

metoda obserwacji reprezentacyjnej na dobranej celowo próbie
Raz w roku do 18 lutego 2019 r. za rok 2018 r.;

obowiązkowe
dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
portal sprawozdawczy GUS https://raport.stat.gov.pl/
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Bilanse paliw i energii. Ciepło i energia elektryczna. Dane identyfikacyjne. Obciążenie respondentów. Rodzaj prowadzonej działalności.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.44.01, 1.44.03, 1.44.02.
Do góry