Część II

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Gestor zestawu:
Komisja Nadzoru Finansowego
Źródło danych:
System Nadzoru Ubezpieczeń

KNF SNU 06 - dane dotyczące zmiany stanu rezerwy na koszty likwidacji szkód na udziale własnym

Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin
przekazania danych,
obligatoryjność
/dobrowolność
przekazania
Poziom agregacji,
postać i forma danych,
miejsce przekazania danych
Komisja Nadzoru Finansowego;

Raz w roku do 31 sierpnia 2018 r. za rok 2017 r.;

obowiązkowe
dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Komisja Nadzoru Finansowego;

Raz w kwartale do 42. i 70. dnia po kwartale, narastająco za I kwartał 2018 r., za II kwartał 2018 r., za III kwartał 2018 r., za IV kwartał 2018 r.;

obowiązkowe
dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Działalność zakładów ubezpieczeń.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.65.13, 1.67.01, 1.67.03.
Do góry