Część II

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Gestor zestawu:
Komisja Nadzoru Finansowego
Źródło danych:
System Nadzoru Pośredniego nad rynkiem emerytalnym

KNF SNP 01 - dane dotyczące bilansu, rachunku zysków i strat OFE i PTE, struktury portfeli inwestycyjnych OFE

Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin
przekazania danych,
obligatoryjność
/dobrowolność
przekazania
Poziom agregacji,
postać i forma danych,
miejsce przekazania danych
Komisja Nadzoru Finansowego;

Raz w roku do 1 kwietnia 2019 r. za rok 2018 r.;

obowiązkowe
dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Bilans OFE. Bilans powszechnych towarzystw emerytalnych. Działalność OFE. Rachunek zysków i strat OFE. Rachunek zysków i strat powszechnych towarzystw emerytalnych.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.62.09, 1.67.01.
Do góry