Część I

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

1.62. Rynek finansowy

1. Symbol badania
1.62.09
2. Temat badania
Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego
Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego

5. Cel badania
Celem badania jest dostarczenie informacji o działalności i sytuacji finansowej otwartych funduszy emerytalnych (OFE) i powszechnych towarzystw emerytalnych (PTE).

Realizacja potrzeb użytkowników:
 • administracja rządowa - centralna
 • NBP
 • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - nauczyciele akademiccy
 • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - studenci
 • banki, instytucje ubezpieczeniowe, instytucje finansowe
 • media ogólnopolskie i terenowe
 • indywidualni odbiorcy krajowi
6. Zakres podmiotowy
Banki, zakłady ubezpieczeń, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe i inne jednostki: : otwarte fundusze emerytalne (OFE), powszechne towarzystwa emerytalne (PTE).

7. Zakres przedmiotowy
Bilans OFE. Bilans powszechnych towarzystw emerytalnych. Dane adresowe i terytorialne. Dane identyfikacyjne. Działalność OFE. Działalność powszechnych towarzystw emerytalnych. Obciążenie respondentów. Pracujący, w tym zatrudnieni. Rachunek zysków i strat OFE. Rachunek zysków i strat powszechnych towarzystw emerytalnych.

8. Źródła danych
9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych
Wartość składek przekazanych przez ZUS do OFE, bilans i rachunek wyników OFE, wartość i struktura portfela inwestycyjnego OFE, stopy zwrotu OFE, bilans i rachunek wyników PTE, liczba członków OFE, w przekrojach: według wieku i płci.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych
Publikacje GUS:
 • Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2019 (grudzień 2019),
 • Mały Rocznik Statystyczny Polski 2019 (lipiec 2019),
 • Polska - wskaźniki makroekonomiczne (luty 2018, marzec 2018, kwiecień 2018, maj 2018, czerwiec 2018, lipiec 2018, sierpień 2018, wrzesień 2018, październik 2018, listopad 2018, grudzień 2018, styczeń 2019).
Dane dotyczące PTE i OFE w publikacji "Polska - wskaźniki makroekonomiczne w 2018 r." udostępniane są rocznie.

Opracowania sygnalne:
 • Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2018 r. (maj 2019).
Do góry