Część II

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Gestor zestawu:
Główny Urząd Geodezji i Kartografii
Źródło danych:
Krajowe zestawienie zbiorcze danych objętych ewidencją gruntów i budynków sporządzone na podstawie zestawień wojewódzkich

GUGIK ZZ 01 - dane dotyczące ewidencji gruntów i budynków, sporządzone na podstawie zestawień wojewódzkich

Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin
przekazania danych,
obligatoryjność
/dobrowolność
przekazania
Poziom agregacji,
postać i forma danych,
miejsce przekazania danych
Główny Urząd Geodezji i Kartografii;

Raz w roku do 16 kwietnia 2018 r. według stanu na 1 stycznia 2018 r.;

obowiązkowe
dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Użytkowanie gruntów.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.01.02, 1.45.03.
Do góry