Część II

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Gestor zestawu:
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Źródło danych:
Zintegrowany System Zarządzania i Kontroli

ARIMR ZSZiK 01 - dane dotyczące producentów rolnych

Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin
przekazania danych,
obligatoryjność
/dobrowolność
przekazania
Poziom agregacji,
postać i forma danych,
miejsce przekazania danych
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa;

Raz w roku do 31 stycznia 2019 r. według stanu na 31 grudnia 2018 r.;

obowiązkowe
dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Cechy organizacyjno-prawne. Dane adresowe i terytorialne. Dane identyfikacyjne. Rodzaj prowadzonej działalności.

Szczegółowy zakres danych osobowych:
Adres do korespondencji. Adres zamieszkania. Nazwisko i imię. PESEL.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.80.02, 1.80.03.
Do góry