Część II

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Gestor zestawu:
Główny Urząd Statystyczny
Źródło danych:
ZG - kartoteka gospodarstwa domowego, badanie aktywności ekonomicznej ludności

Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin
przekazania danych,
obligatoryjność
/dobrowolność
przekazania
Poziom agregacji,
postać i forma danych,
miejsce przekazania danych
gospodarstwa domowe;

metoda obserwacji reprezentacyjnej na wylosowanej próbie (0,4%)
Raz w kwartale do 8 kwietnia 2018 r. za I kwartał 2018 r., do 8 lipca 2018 r. za II kwartał 2018 r., do 7 października 2018 r. za III kwartał 2018 r., do 6 stycznia 2019 r. za IV kwartał 2018 r.;

dobrowolne
dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
wywiad bezpośredni, wywiad telefoniczny;
ankieter statystyczny
gospodarstwa domowe;

metoda obserwacji reprezentacyjnej na wylosowanej próbie (0,4%)
Raz w kwartale do 8 kwietnia 2018 r. za I kwartał 2018 r., do 8 lipca 2018 r. za II kwartał 2018 r., do 7 października 2018 r. za III kwartał 2018 r., do 6 stycznia 2019 r. za IV kwartał 2018 r.;

dobrowolne
dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
wywiad bezpośredni, wywiad telefoniczny;
teleankieter statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Cechy demograficzne osób. Cechy społeczno-ekonomiczne osób. Charakterystyka gospodarstw domowych. Dane adresowe i terytorialne. Dane identyfikacyjne. Działalność rolnicza w gospodarstwie rolnym. Informacje dotyczące wywiadu/ankiety. Migracje. Obywatelstwo, kraj urodzenia. Świadczenie wychowawcze i dodatki. Użytkowanie ziemi w gospodarstwach rolnych.

Szczegółowy zakres danych osobowych:
Dane teleadresowe. Data urodzenia. Imię. Numer telefonu domowy respondenta. Numer telefonu komórkowy respondenta. Numer telefonu służbowy respondenta. Obywatelstwo. Płeć. Poziom wykształcenia. Stan cywilny.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.23.25, 1.23.01, 1.23.20.
Do góry