Część II

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Gestor zestawu:
Główny Urząd Statystyczny
Źródło danych:
TFI - sprawozdanie o wyniku finansowym towarzystwa funduszy inwestycyjnych

Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin
przekazania danych,
obligatoryjność
/dobrowolność
przekazania
Poziom agregacji,
postać i forma danych,
miejsce przekazania danych
towarzystwa funduszy inwestycyjnych;

metoda obserwacji pełnej
Raz w półroczu do 30 lipca 2018 r. za I półrocze 2018 r., do 29 marca 2019 r. za rok 2018 r.;

obowiązkowe
dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
portal sprawozdawczy GUS https://raport.stat.gov.pl/
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Cechy organizacyjno-prawne. Dane bilansowe. Dane identyfikacyjne. Informacje o sprawozdawcy. Kapitał zagraniczny w Polsce. Obciążenie respondentów. Pracujący, w tym zatrudnieni. Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza). Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych. Wynagrodzenia.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.67.15, 1.62.16.
Do góry