Część II

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Gestor zestawu:
Główny Urząd Statystyczny
Źródło danych:
TD-E - kwestionariusz tygodniowy o przewozach ładunków pojazdem samochodowym

Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin
przekazania danych,
obligatoryjność
/dobrowolność
przekazania
Poziom agregacji,
postać i forma danych,
miejsce przekazania danych
właściciele i użytkownicy samochodów ciężarowych i ciągników samochodowych siodłowych;

metoda obserwacji reprezentacyjnej na wylosowanej próbie (7,3 %)
Tygodniowo do 8. dnia po tygodniu za tydzień;

obowiązkowe
dane jednostkowe w postaci papierowej;
zbiór danych;
Urząd Statystyczny w Szczecinie
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Dane adresowe i terytorialne. Dane identyfikacyjne. Eksploatacja pojazdów drogowych. Obciążenie respondentów. Organizacja transportu drogowego. Parametry techniczne pojazdów drogowych. Przewozy ładunków. Rodzaj prowadzonej działalności.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.48.02, 1.44.01.
Do góry