Część II

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Gestor zestawu:
Ministerstwo Zdrowia
Źródło danych:
MZ-35 - sprawozdanie z działalności wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy

Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin
przekazania danych,
obligatoryjność
/dobrowolność
przekazania
Poziom agregacji,
postać i forma danych,
miejsce przekazania danych
wojewódzkie ośrodki medycyny pracy;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 15 marca 2019 r. według stanu na 31 grudnia 2018 r.;

obowiązkowe
dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
portal sprawozdawczy Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia www.csioz.gov.pl
Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi ;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 15 września 2019 r. według stanu na 31 grudnia 2018 r.;

obowiązkowe
dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Ambulatoryjna opieka zdrowotna - działalność. Kadra medyczna. Profilaktyka zdrowotna.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.29.04, 1.29.06.
Do góry