Część II

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Gestor zestawu:
Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
Źródło danych:
System informacyjny Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

MGMiŻŚ SI 02 - dane dotyczące wypłat z części unijnej na rzecz ostatecznych beneficjentów w ramach PO Ryby 2014-2020

Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin
przekazania danych,
obligatoryjność
/dobrowolność
przekazania
Poziom agregacji,
postać i forma danych,
miejsce przekazania danych
Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej;

Raz w roku do 10 kwietnia 2018 r. za rok 2016 r. - dane ostateczne;

obowiązkowe
dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej;

Raz w roku do 16 sierpnia 2018 r. za rok 2017 r. - dane wstępne;

obowiązkowe
dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej;

Raz w kwartale do 25 czerwca 2018 r. za I kwartał 2018 r., do 24 września 2018 r. za II kwartał 2018 r., do 23 grudnia 2018 r. za III kwartał 2018 r., do 26 marca 2019 r. za IV kwartał 2018 r.;

obowiązkowe
dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Dotacje.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.67.01, 1.67.03.
Do góry