Część II

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Gestor zestawu:
Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Źródło danych:
Kompleksowy System Informatyczny ZUS - Centralny Rejestr Płatników Składek; Kompleksowy System Informatyczny ZUS - Centralny Rejestr Ubezpieczonych

ZUS KSI_KSI-CRPS 01 - dane dotyczące zatrudnionych na umowę o pracę, prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą i osób współpracujących oraz dotyczące liczby ubezpieczonych, którzy zostali zgłoszeni do ubezpieczeń emerytalnych i rentowych więcej niż przez jednego płatnika

Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin
przekazania danych,
obligatoryjność
/dobrowolność
przekazania
Poziom agregacji,
postać i forma danych,
miejsce przekazania danych
Zakład Ubezpieczeń Społecznych;

Raz w kwartale do 20 kwietnia 2018 r. za I kwartał 2018 r., do 20 lipca 2018 r. za II kwartał 2018 r., do 19 października 2018 r. za III kwartał 2018 r., do 21 stycznia 2019 r. za IV kwartał 2018 r.;

obowiązkowe
dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Pracujący, w tym zatrudnieni. Ubezpieczeni i płatnicy składek.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.23.02, 1.04.01, 1.04.06.
Do góry