Część II

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Gestor zestawu:
Ministerstwo Cyfryzacji
Źródło danych:
Rejestr stanu cywilnego

USC RSC 03 - dane dotyczące cech osoby zmarłej

Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin
przekazania danych,
obligatoryjność
/dobrowolność
przekazania
Poziom agregacji,
postać i forma danych,
miejsce przekazania danych
urzędy stanu cywilnego;

Raz w miesiącu do 3. dnia po miesiącu za miesiąc;

obowiązkowe
dane jednostkowe w postaci papierowej;
zbiór danych;
Urząd Statystyczny w Olsztynie
urzędy stanu cywilnego;

Raz w miesiącu do 3. dnia po miesiącu za miesiąc;

obowiązkowe
dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
serwer centralny GUS
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Cechy demograficzne osób. Cechy społeczno-ekonomiczne osób. Dane adresowe i terytorialne. Dane identyfikacyjne. Małżeństwa. Migracje. Obywatelstwo, kraj urodzenia. Urodzenie i poród. Zgony.

Szczegółowy zakres danych osobowych:
Data urodzenia. Data urodzenia matki dziecka. Miejsce urodzenia. Obywatelstwo. PESEL. PESEL wdowy/wdowca. Płeć. Rok zawarcia związku małżeńskiego rodziców zmarłego dziecka. Stan cywilny. Wykształcenie.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.80.02, 1.21.09.
Do góry