Część II

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Gestor zestawu:
Ministerstwo Cyfryzacji
Źródło danych:
Rejestr stanu cywilnego

USC RSC 01 - dane dotyczące urodzenia oraz dziecka i rodziców

Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin
przekazania danych,
obligatoryjność
/dobrowolność
przekazania
Poziom agregacji,
postać i forma danych,
miejsce przekazania danych
urzędy stanu cywilnego;

Raz w miesiącu do 3. dnia po miesiącu za miesiąc;

obowiązkowe
dane jednostkowe w postaci papierowej;
zbiór danych;
Urząd Statystyczny w Olsztynie
urzędy stanu cywilnego;

Raz w miesiącu do 3. dnia po miesiącu za miesiąc;

obowiązkowe
dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
serwer centralny GUS
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Cechy demograficzne osób. Cechy społeczno-ekonomiczne osób. Charakterystyka gospodarstw domowych. Dane adresowe i terytorialne. Dane identyfikacyjne. Małżeństwa. Obywatelstwo, kraj urodzenia. Urodzenie i poród.

Szczegółowy zakres danych osobowych:
Data urodzenia dziecka. Data urodzenia matki dziecka. Data urodzenia ojca dziecka. Miejsce urodzenia dziecka. Miejsce urodzenia matki. Miejsce urodzenia ojca. Obywatelstwo matki. Obywatelstwo noworodka. Obywatelstwo ojca. PESEL matki. PESEL ojca. Płeć. Rok zawarcia związku małżeńskiego rodziców dziecka. Stan cywilny matki. Stan cywilny ojca. Wykształcenie matki. Wykształcenie ojca.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.80.02, 1.21.01.
Do góry