Część II

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Gestor zestawu:
Urząd Regulacji Energetyki
Źródło danych:
System informacyjny dotyczący udzielonych koncesji w zakresie energii elektrycznej, ciepła

URE UK 01 - dane dotyczące udzielonych koncesji w zakresie energii elektrycznej, ciepła

Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin
przekazania danych,
obligatoryjność
/dobrowolność
przekazania
Poziom agregacji,
postać i forma danych,
miejsce przekazania danych
Urząd Regulacji Energetyki;

Raz w roku do 16 kwietnia 2019 r. według stanu na 31 grudnia 2018 r.;

obowiązkowe
dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Ministerstwo Energii
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Ciepło i energia elektryczna. Dane adresowe i terytorialne. Dane identyfikacyjne.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.44.01, 1.44.02.
Do góry