Przetargi i zapytania ofertowe

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Nr Nazwa postępowania Data zamieszczenia Data składania ofert
WAW-WA.2720.39.2021
Zapytanie ofertowe w postępowaniu na: „Sukcesywne dostawy wody dla pracowników Urzędu Statystycznego w Warszawie w okresie lipiec – wrzesień 2021 r.” 20.07.2021 23.07.2021
Formularz oferty 20.07.2021
Informacja z otwarcia ofert 26.07.2021
Informacja o wyborze Wykonawcy 29.07.2021
WAW-WA.2720.41.2021
Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu na: „Wynajem powierzchni reklamowej w prasie drukowanej i jej wydaniach elektronicznych dystrybuowanych w co najmniej 10 powiatach wskazanych przez Zamawiającego”. 13.07.2021 21.07.2021
Specyfikacja warunków zamówienia 13.07.2021
Informacja z otwarcia ofert 21.07.2021
Informacja o wyborze Wykonawcy 22.07.2021
WAW-WA.271.4.2021
Ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Remont pomieszczeń w budynku Centrum Informatyki Statystycznej w Radomiu zajmowanych przez Urząd Statystyczny w Warszawie 06.07.2021 23.07.2021
Specyfikacja warunków zamówienia 06.07.2021
Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 23.07.2021
Informacja z otwarcia ofert 23.07.2021
Infomacja o wyborze oferty 02.08.2021
Ogłoszenie o wyniku postępowania 26.08.2021
Ogłoszenie o wykonaniu umowy 29.12.2021
WAW-WA.2720.30.2021
Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu na „Wynajem powierzchni reklamowej w prasie drukowanej i jej wydaniach elektronicznych dystrybuowanych w co najmniej 10 powiatach wskazanych przez Zamawiającego” 30.06.2021 09.07.2021
Specyfikacja warunków zamówienia 30.06.2021
Informacja z otwarcia ofert 12.07.2021
Informacja o unieważnieniu postępowania 13.07.2021
WAW-WA.2720.36.2021
Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Organizację stanowisk spisowych na terenie województwa mazowieckiego zlokalizowanych w galeriach handlowych 25.06.2021 06.07.2021
Specyfikacja warunków zamówienia 25.06.2021
WAW-WA.2720.29.2021
Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu na organizację wystaw plenerowych promujących Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w Warszawie, Radomiu i Płocku 23.06.2021 29.06.2021
Specyfikacja warunków zamówienia 23.06.2021
Informacja z otwarcia ofert 30.06.2021
Informacja o wyborze Wykonawcy 30.06.2021
WAW-WA.2720.28.2021
Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu: „Organizacja 5 stanowisk spisowych na terenie województwa mazowieckiego zlokalizowanych w galeriach handlowych” 17.06.2021 24.06.2021
Specyfikacja warunków zamówienia 17.06.2021
Informacja o unieważnieniu postępowania 25.06.2021
WAW-WA.2720.26.2021
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na "Organizację cyklu trzech debat spisowych" 11.06.2021 21.06.2021
Specyfikacja warunków zamówienia 11.06.2021
Informacja z otwarcia ofert 21.06.2021
Informacja o wyborze wykonawcy 24.06.2021
WAW-WA.271.5.2021
Ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Świadczenie usług pocztowych na rzecz Urzędu Statystycznego w Warszawie w latach 2021–2025 02.06.2021 22.06.2021
Specyfikacja warunków zamówienia 02.06.2021
Odpowiedzi na pytania Wykonawców 10.06.2021
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 14.06.2021
Informacja o zmianie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia 14.06.2021
Odpowiedź na pytanie Wykonawcy 15.06.2021
Odpowiedź na pytanie Wykonawcy 18.06.2021
Informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 22.06.2021
Informacja z otwarcia ofert 22.06.2021
Informacja o wyborze oferty 25.06.2021
Ogłoszenie o wyniku postępowania 08.07.2021
WAW-WA.271.6.2021
Ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Wykonanie usług promujących Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 na terenie województwa mazowieckiego 02.06.2021 17.06.2021
Specyfikacja warunków zamówienia 02.06.2021
Informacja o zmianie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia 11.06.2021
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 11.06.2021
Odpowiedź na pytania Wykonawców 14.06.2021
Informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 17.06.2021
Informacja z otwarcia ofert 17.06.2021
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania część 2 i część 5 18.06.2021
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Część 3 „Reklama zewnętrzna w Radomiu i Płocku” 29.06.2021
Informacja o wyborze oferty - część 1 „Organizacja i promocja Pikniku promującego Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań na Bulwarach Wiślanych w Warszawie” i część 4 „Organizacja wydarzenia w formie Flash Mob w Warszawie” 30.06.2021
Ogłoszenie o wynikach postępowania 12.07.2021
Ogłoszenie o wykonaniu umowy 16.08.2021
Ogłoszenie o wykonaniu umowy - Część 3 06.10.2021
Ogłoszenie o wykonaniu umowy – Część 1 02.11.2021
Podmiot publikujący: Urząd Statystyczny w Warszawie
Autor najnowszej informacji: Remigiusz Rutkowski
Publikujący najnowszą informację: Magdalena Bzymek
Publikacja najnowszej informacji: 28.03.2024 15:08
Sprawdź historię zmian
  1  2  3  4  5  6  7    
Do góry