Przetargi i zapytania ofertowe

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Nr Nazwa postępowania Data zamieszczenia Data składania ofert
WAW-WA.271.6.2020
Zaproszenie do składania ofert na dostawę środków ochrony indywidualnej stosowanych w celu przeciwdziałania skutkom COVID-19 przy wykonywaniu zadań związanych z realizacją spisów powszechnych. Dostawa stacji do dezynfekcji rąk i dostawa płynu do dezynfekcji rąk 08.12.2020 10.12.2020
Formularz oferty 08.12.2020
Oświadczenia 08.12.2020
Informacja z otwarcia ofert 10.12.2020
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 11.12.2020
WAW-WA.271.6.2020
Zaproszenie do składania ofert na dostawę środków ochrony indywidualnej stosowanych w celu przeciwdziałania skutkom COVID-19 przy wykonywaniu zadań związanych z realizacją spisów powszechnych 04.12.2020 09.12.2020
Formularz oferty i oświadczenia 04.12.2020
Informacja z otwarcia ofert 10.12.2020
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 11.12.2020
WAW-WA.2720.22.2020
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie remontu instalacji elektrycznej w budynku Urzędu Statystycznego w Warszawie Oddział w Siedlcach 18.11.2020 24.11.2020
Projekt umowy 18.11.2020
Formularz oferty 18.11.2020
Projekt 18.11.2020
Przedmiar - I etap 18.11.2020
Rzut piwnicy 18.11.2020
Rzut parteru 18.11.2020
Rzut I piętra 18.11.2020
Rzut II piętra 18.11.2020
Schemat tablicy głównej 18.11.2020
Schemat tablicy TE1 18.11.2020
Schemat tablicy TE2 18.11.2020
Schemat tablicy TE3 18.11.2020
Schemat tablicy TE4 18.11.2020
Informacja z otwarcia ofert 04.12.2020
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 04.12.2020
WAW-WA.271.6.2020
Przetarg nieograniczony na dostawę środków ochrony indywidualnej stosowanych w celu przeciwdziałania skutkom COVID-19 przy wykonywaniu zadań związanych z realizacją spisów powszechnych 16.11.2020 24.11.2020
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 16.11.2020
Odpowiedź na pytania Wykonawcy 19.11.2020
Odpowiedź na pytanie Wykonawcy 20.11.2020
Informacja z otwarcia ofert 24.11.2020
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o wynikach postepowania, część 1-4 09.12.2020
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 18.12.2020
WAW-WA.2720.34.2020
Zaproszenie do składania ofert na interwencyjną dostawę środków ochrony osobistej dla Urzędu Statystycznego w Warszawie na potrzeby Powszechnego Spisu Rolnego 2020 02.11.2020 05.11.2020
Wzór umowy 02.11.2020
Załącznik nr 1 02.11.2020
Formularz oferty 02.11.2020
Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu na interwencyjną dostawę środków ochrony osobistej dla Urzędu Statystycznego w Warszawie na potrzeby Powszechnego Spisu Rolnego 2020 05.11.2020
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 06.11.2020
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 25.11.2020
WAW-WA.271.5.2020
Przetarg nieograniczony (w procedurze odwróconej) na dostawę sprzętu IT na potrzeby przystosowania stanowisk pracy do pracy zdalnej w celu przeciwdziałania skutkom COVID-19 25.09.2020 14.10.2020
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 25.09.2020
Zawiadomienie o zmianie ogłoszenia 28.09.2020
Zawiadomienie o zakresie zmian ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia 30.09.2020
Formularz oferty - po zmianach 30.09.2020
Specyfikacja techniczna - po zmianach 30.09.2020
Sprostowanie - Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji 02.10.2020
Odpowiedź na pytania Wykonawców 06.10.2020
Odpowiedzi na pytania Wykonawców 09.10.2020
Informacja z otwarcia ofert 15.10.2020
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 23.11.2020
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 11.12.2020
WAW-WA.271.3.2020
Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego na potrzeby realizacji spisów powszechnych i innych badań ankietowych 15.09.2020 25.09.2020
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 15.09.2020
Odpowiedź na pytania wykonawcy 21.09.2020
Informacja z otwarcia ofert 25.09.2020
1. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego – Część 4 12.10.2020
2. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego – Część 5 12.10.2020
1. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego – Część 1 15.10.2020
2. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego – Część 2 15.10.2020
3. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego – Część 3 15.10.2020
Zawiadomienie o unieważnieniu czynności oceny i wyboru oferty najkorzystniejszej oraz o powtórzeniu czynności oceny ofert w części 1 23.10.2020
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o wynikach postepowania w części 6 29.10.2020
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o wynikach postepowania w części 1 06.11.2020
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 25.11.2020
WAW-WA.2720.29.2020
Ogłoszenie dot. zaproszenia do składania ofert na dostawę wody dla pracowników Urzędu Statystycznego w Warszawie w okresie od 01.10.2020 do 30.09.2021 r. 14.09.2020 22.09.2020
Wzór umowy 14.09.2020
Adresy dostaw 14.09.2020
Formularz oferty 14.09.2020
Informacja z otwarcia ofert 22.09.2020
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 28.09.2020
Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia 02.10.2020
WAW-WA.2720.17.2020
Ogłoszenie dot. zaproszenia do składania ofert na świadczenie usług dostępu do obiektów i zajęć sportowych dla potrzeb Urzędu Statystycznego w Warszawie 14.09.2020 30.09.2020
Opis przedmiotu zamówienia 14.09.2020
Wzór umowy 14.09.2020
Formularz oferty 14.09.2020
Obiekty sportowe 14.09.2020
Oświadczenie o spełnianiu warunków 14.09.2020
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 14.09.2020
Oświadczenie o grupie kapitałowej 14.09.2020
Odpowiedź na pytania Wykonawcy 22.09.2020
Obiekty sportowe (zmieniony w dn. 22.09.2020 r.) 22.09.2020
Informacja z otwarcia ofert 30.09.2020
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 13.10.2020
WAW-WA.2720.20.2020
Ogłoszenie dot. zaproszenia do składania ofert na sukcesywne dostawy artykułów biurowych i papieru w okresie od 09.2020 do 08.2022 roku. 10.08.2020 18.08.2020
Wzór umowy 10.08.2020
Formularz oferty 10.08.2020
Formularz oferty - szczegółowy wykaz asortymentu będącego przedmiotem zamówienia 10.08.2020
Wykaz dostaw 10.08.2020
Oświadczenie o spełnianiu warunków 10.08.2020
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu 10.08.2020
Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej 10.08.2020
Informacja z otwarcia ofert 18.08.2020
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 20.08.2020
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 28.08.2020
Podmiot publikujący: Urząd Statystyczny w Warszawie
Autor najnowszej informacji: Remigiusz Rutkowski
Publikujący najnowszą informację: Daniel Koźmiński
Publikacja najnowszej informacji: 28.03.2024 15:08
Sprawdź historię zmian
1  2    
Do góry