Przetargi i zapytania ofertowe

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Nr Nazwa postępowania Data zamieszczenia Data składania ofert
WAW-AO.2720.38.2023
Zapytanie ofertowe w postępowaniu na Dostawę 12. tłumaczy cyfrowych z wyposażeniem 21.11.2023 27.11.2023
Projektowane postanowienia umowne 21.11.2023
Formularz oferty 21.11.2023
Klauzula informacyjna, o której mowa w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 21.11.2023
Wzór oświadczenia dot. przeciwdziałaniu wspierania agresji na Ukrainę (składany wraz z Formularzem oferty) 21.11.2023
Informacja z otwarcia ofert 27.11.2023
Informacja o wyborze oferty 29.11.2023
WAW-AO.2720.37.2023
Zapytanie ofertowe w postępowaniu na Dostawę 6. automatycznych defibrylatorów ratunkowych oraz 1. automatycznego defibrylatora szkoleniowego, z wyposażeniem 21.11.2023 30.11.2023
Projektowane postanowienia umowne 21.11.2023
Formularz oferty 21.11.2023
Klauzula informacyjna, o której mowa w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 21.11.2023
Wzór oświadczenia dot. przeciwdziałaniu wspierania agresji na Ukrainę (składany wraz z Formularzem oferty) 21.11.2023
Odpowiedź na pytania Wykonawcy 24.11.2023
Odpowiedź na pytania Wykonawcy - wersja dostępna 24.11.2023
Informacja z otwarcia ofert 30.11.2023
Informacja o wyborze oferty 08.12.2023
WAW-AO.2720.34.2023
Zapytanie ofertowe w postępowaniu na roczną usługę dostępu on-line do subskrypcji oprogramowania/pakietu Adobe 21.11.2023 28.11.2023
Formularz oferty 21.11.2023
Wzór oświadczenia dot. przeciwdziałaniu wspierania agresji na Ukrainę (składany wraz z Formularzem oferty) 21.11.2023
Informacja z otwarcia ofert 28.11.2023
Informacja o wyborze oferty 29.11.2023
WAW-AO.2720.47.2023
Zapytanie ofertowe w postępowaniu pn. „Dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby badań statystycznych” 20.11.2023 24.11.2023
Zapytanie ofertowe w postępowaniu pn. „Dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby badań statystycznych” - wersja dostępna 20.11.2023
Formularz oferty 20.11.2023
Wzór oświadczenia dot. przeciwdziałaniu wspierania agresji na Ukrainę (składany wraz z Formularzem oferty) 20.11.2023
Infomacja z otwarcia ofert 24.11.2023
Informacja z otwarcia ofert - wersja dostępna 24.11.2023
Zawiadomienie o wyborze oferty 28.11.2023
WAW-AO.2720.35.2023
Zapytanie ofertowe dot: postepowania na "Dostawę specjalistycznego oprogramowania biurowego" 03.11.2023 13.11.2023
Zapytanie ofertowe - wersja dostępna 03.11.2023
Umowa dostawy specjalistycznego oprogramowania biurowego 03.11.2023
Formularz oferty 03.11.2023
Klauzula informacyjna, o której mowa w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 03.11.2023
Wzór oświadczenia dot. przeciwdziałaniu wspierania agresji na Ukrainę 03.11.2023
Odpowiedź na wniosek Wykonawcy 09.11.2023
Odpowiedź na wniosek Wykonawcy - wersja dostępna 09.11.2023
Informacja z otwarcia ofert 13.11.2023
Informacja z otwarcia ofert - wersja dostępna 13.11.2023
Zawiadomienie o wyborze oferty 15.11.2023
WAW-AO.2720.28.2023
Zapytanie ofertowe dot. postępowania na „Świadczenie usług dostępu do zajęć sportowo-rekreacyjnych dla pracowników, osób towarzyszących i dzieci pracowników Urzędu.” 20.10.2023 30.10.2023
Formularz oferty 19.10.2023
Formularz pisemnego zobowiązania podmiotu, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia 19.10.2023
Wzór oświadczenia dot. przeciwdziałaniu wspierania agresji na Ukrainę 19.10.2023
Odpowiedź na pytanie Wykonawcy 26.10.2023
Odpowiedź na pytania Wykonawcy 27.10.2023
Informacja z otwarcia ofert 30.10.2023
Informacja z otwarcia ofert - wersja dostępna 30.10.2023
WAW-AO.2720.32.2023
Zapytanie ofertowe na „Wykonanie dokumentacji technicznej remontu fundamentów budynku Urzędu Statystycznego w Warszawie Oddział w Ostrołęce" 17.10.2023 24.10.2023
Ekspertyza stanu technicznego budynku 17.10.2023
Formularz oferty 17.10.2023
Klauzula informacyjna, o której mowa w art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 17.10.2023
Wzór oświadczenia dot. przeciwdziałaniu wspierania agresji na Ukrainę (składany wraz z Formularzem oferty) Oświadczenie dot. przeciwdziałaniu wspierania agresji na Ukrainę 17.10.2023
Projektowane postanowienia umowne 17.10.2023
Informacja z otwarcia ofert 26.10.2023
Informacja o wyborze oferty 27.10.2023
Informacja o wyborze oferty - wersja dostępna 30.10.2023
WAW–AO.2720.28.2023
Zapytanie ofertowe na świadczenie usług dostępu do zajęć sportowo-rekreacyjnych dla pracowników, osób towarzyszących i dzieci pracowników Urzędu. 19.09.2023 26.09.2023
Formularz oferty 20.09.2023
Formularz pisemnego zobowiązania podmiotu, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia 20.09.2023
Wzór oświadczenia dot. przeciwdziałaniu wspierania agresji na Ukrainę 20.09.2023
Odpowiedź na pytania Wykonawcy 25.09.2023
Informacja z otwarcia ofert 26.09.2023
Informacja z otwarcia ofert - wersja dostępna 26.09.2023
WAW-AO.271.2.2023
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na „Świadczenie kompleksowej usługi ochrony osób i mienia w siedzibie Urzędu Statystycznego w Warszawie w latach 2023 – 2025.” 17.05.2023 31.05.2023
WAW-AO-271.3.2023
Ogłoszenia o zamówieniu na „Dostawę upominków dla respondentów badań statystycznych” 27.04.2023 11.05.2023
Podmiot publikujący: US Warszawa
Autor najnowszej informacji: Bogdan Grzegorczyk
Publikujący najnowszą informację: Magdalena Bzymek
Publikacja najnowszej informacji: 01.07.2024 15:33
Sprawdź historię zmian
  1  2  3  4  5  6  7    
Do góry