Przetargi i zapytania ofertowe

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Nr Nazwa postępowania Data zamieszczenia Data składania ofert
WAW-WA.2720.74.2021
Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Usługę tłumaczeń z języka polskiego na polski język migowy (PJM) i z polskiego języka migowego na język polski drogą on-line” 30.11.2021 13.12.2021
Formularz oferty wraz z załącznikami 30.11.2021
Informacja z otwarcia ofert 13.12.2021
Informacja z otwarcia ofert - wersja dla osób ze specjalnymi potrzebami 13.12.2021
WAW-WA.2720.71.2021
Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawa serwera sieciowego z oprogramowaniem SQL Server 24.11.2021 30.11.2021
Formularz oferty wraz z załącznikami 24.11.2021
Informacja z otwarcia ofert 30.11.2021
Informacja z otwarcia ofert - wersja dla osób ze specjalnymi potrzebami 01.12.2021
Informacja o wyborze wykonawcy 02.12.2021
Informacja o wyborze wykonawcy - wersja dla osób ze specjalnymi potrzebami 02.12.2021
Informacja o ponownym wyborze wykonawcy 06.12.2021
Informacja o ponownym wyborze wykonawcy - wersja dla osób ze specjalnymi potrzebami 06.12.2021
WAW-WA.2720.67.2021
Zapytanie ofertowe w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: „Dostawa nowego samochodu osobowego klasy niższej średniej C” 10.11.2021 23.11.2021
Zapytanie ofertowe w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: „Dostawa nowego samochodu osobowego klasy niższej średniej C” - wersja dla osób ze specjalnymi potrzebami 10.11.2021
Formularz oferty wraz z załącznikami 10.11.2021
Odpowiedź na pytania Wykonawcy 17.11.2021
Odpowiedź na pytania Wykonawcy - wersja dla osób ze specjalnymi potrzebami 17.11.2021
Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 18.11.2021
Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - wersja dla osób ze specjalnymi potrzebami 18.11.2021
Informacja z otwarcia ofert 23.11.2021
Informacja z otwarcia ofert - wersja dla osób ze specjalnymi potrzebami 23.11.2021
Informacja o wyborze wykonawcy 23.11.2021
Informacja o wyborze wykonawcy - wersja dla osób ze specjalnymi potrzebami 23.11.2021
WAW-WA.2720.63.2021
Zapytanie ofertowe w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Sukcesywne dostawy artykułów biurowych i papieru do Urzędu Statystycznego w Warszawie w okresie: 11.2021 – 10.2023 21.10.2021 29.10.2021
Formularz oferty 21.10.2021
Załącznik do formularza oferty 21.10.2021
Formularz oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu i spełniania warunków 21.10.2021
Informacja z otwarcia ofert 29.10.2021
Informacja o wyborze Wykonawcy 10.11.2021
WAW-WA.2720.33.2021
Remont części elewacji budynku O/Siedlce 28.09.2021 06.10.2021
Specyfikacja warunków zamówienia 28.09.2021
Informacja z otwarcia ofert 06.10.2021
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 20.10.2021
WAW-WA.271.7.2021
Termomodernizacja budynku biurowego oraz rozbiórka przybudówki tego budynku, Urzędu Statystycznego w Warszawie Oddział w Ciechanowie 09.09.2021 24.09.2021
Specyfikacja warunków zamówienia 09.09.2021
Odpowiedź na pytania Wykonawcy 21.09.2021
Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 24.09.2021
Informacja z otwarcia ofert 24.09.2021
Informacja o wyborze Wykonawcy 27.09.2021
Ogłoszenie o wyniku postępowania 06.10.2021
Ogłoszenie o wykonaniu umowy 29.12.2021
WAW-WA.2720.52.2021
Dostawa 2 350 kompletów ręczników opakowanych indywidualnie w torby bawełniane na upominki dla respondentów badań statystycznych 02.09.2021 09.09.2021
Specyfikacja warunków zamówienia 02.09.2021
Informacja z otwarcia ofert 09.09.2021
Informacja o wyborze Wykonawcy 13.09.2021
WAW-WA.271.3.2021
Termomodernizacja budynku biurowego oraz rozbiórka przybudówki tego budynku, Urzędu Statystycznego w Warszawie Oddział w Ciechanowie. 16.08.2021 31.08.2021
Specyfikacja warunków zamówienia 16.08.2021
Informacja o kwocie, jaka Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 31.08.2021
Informacja z otwarcia ofert 31.08.2021
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 09.09.2021
Ogłoszenie o wynikach postępowania 09.09.2021
WAW-WA.2720.51.2021
Zaproszenie do składania ofert pn.: „Dostawa 2 400 patelni w torbach bawełnianych dla respondentów badań statystycznych” 11.08.2021 18.08.2021
Formularz oferty 11.08.2021
Formularz pisemnego zobowiązania podmiotu, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia 11.08.2021
Odpowiedź na pytania Wykonawcy 16.08.2021
Informacja z otwarcia ofert 18.08.2021
Informacja o wyborze wykonawcy 25.08.2021
WAW-WA.2720.50.2021
Zaproszenie do składania ofert pn.: „Dostawa 2350 koców piknikowych opakowanych indywidualnie w torby bawełniane dla respondentów badań statystycznych” 11.08.2021 19.08.2021
Formularz oferty 11.08.2021
Formularz pisemnego zobowiązania podmiotu, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia 11.08.2021
Informacja z otwarcia ofert 19.08.2021
Informacja o unieważnieniu postępowania 20.08.2021
Podmiot publikujący: Urząd Statystyczny w Warszawie
Autor najnowszej informacji: Remigiusz Rutkowski
Publikujący najnowszą informację: Daniel Koźmiński
Publikacja najnowszej informacji: 17.05.2023 14:06
Sprawdź historię zmian
  1  2  3  4  5    
Do góry