Przetargi i zapytania ofertowe

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Nr Nazwa postępowania Data zamieszczenia Data składania ofert
WAW-WA.2720.47.2021
Zapytanie ofertowe w postępowaniu na: „Dostawa 2 350 koców piknikowych opakowanych indywidualnie w torby bawełniane na upominki dla respondentów badań statystycznych” 29.07.2021 06.08.2021
Formularz oferty 29.07.2021
Formularz pisemnego zobowiązania podmiotu, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia 29.07.2021
Informacja z otwarcia ofert 06.08.2021
WAW-WA.2720.39.2021
Zapytanie ofertowe w postępowaniu na: „Sukcesywne dostawy wody dla pracowników Urzędu Statystycznego w Warszawie w okresie lipiec – wrzesień 2021 r.” 20.07.2021 23.07.2021
Formularz oferty 20.07.2021
Informacja z otwarcia ofert 26.07.2021
Informacja o wyborze Wykonawcy 29.07.2021
WAW-WA.2720.41.2021
Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu na: „Wynajem powierzchni reklamowej w prasie drukowanej i jej wydaniach elektronicznych dystrybuowanych w co najmniej 10 powiatach wskazanych przez Zamawiającego”. 13.07.2021 21.07.2021
Specyfikacja warunków zamówienia 13.07.2021
Informacja z otwarcia ofert 21.07.2021
Informacja o wyborze Wykonawcy 22.07.2021
WAW-WA.271.4.2021
Ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Remont pomieszczeń w budynku Centrum Informatyki Statystycznej w Radomiu zajmowanych przez Urząd Statystyczny w Warszawie 06.07.2021 23.07.2021
Specyfikacja warunków zamówienia 06.07.2021
Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 23.07.2021
Informacja z otwarcia ofert 23.07.2021
Infomacja o wyborze oferty 02.08.2021
Ogłoszenie o wyniku postępowania 26.08.2021
Ogłoszenie o wykonaniu umowy 29.12.2021
WAW-WA.2720.30.2021
Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu na „Wynajem powierzchni reklamowej w prasie drukowanej i jej wydaniach elektronicznych dystrybuowanych w co najmniej 10 powiatach wskazanych przez Zamawiającego” 30.06.2021 09.07.2021
Specyfikacja warunków zamówienia 30.06.2021
Informacja z otwarcia ofert 12.07.2021
Informacja o unieważnieniu postępowania 13.07.2021
WAW-WA.2720.36.2021
Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Organizację stanowisk spisowych na terenie województwa mazowieckiego zlokalizowanych w galeriach handlowych 25.06.2021 06.07.2021
Specyfikacja warunków zamówienia 25.06.2021
WAW-WA.2720.29.2021
Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu na organizację wystaw plenerowych promujących Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w Warszawie, Radomiu i Płocku 23.06.2021 29.06.2021
Specyfikacja warunków zamówienia 23.06.2021
Informacja z otwarcia ofert 30.06.2021
Informacja o wyborze Wykonawcy 30.06.2021
WAW-WA.2720.28.2021
Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu: „Organizacja 5 stanowisk spisowych na terenie województwa mazowieckiego zlokalizowanych w galeriach handlowych” 17.06.2021 24.06.2021
Specyfikacja warunków zamówienia 17.06.2021
Informacja o unieważnieniu postępowania 25.06.2021
WAW-WA.2720.26.2021
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na "Organizację cyklu trzech debat spisowych" 11.06.2021 21.06.2021
Specyfikacja warunków zamówienia 11.06.2021
Informacja z otwarcia ofert 21.06.2021
Informacja o wyborze wykonawcy 24.06.2021
WAW-WA.271.5.2021
Ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Świadczenie usług pocztowych na rzecz Urzędu Statystycznego w Warszawie w latach 2021–2025 02.06.2021 22.06.2021
Specyfikacja warunków zamówienia 02.06.2021
Odpowiedzi na pytania Wykonawców 10.06.2021
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 14.06.2021
Informacja o zmianie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia 14.06.2021
Odpowiedź na pytanie Wykonawcy 15.06.2021
Odpowiedź na pytanie Wykonawcy 18.06.2021
Informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 22.06.2021
Informacja z otwarcia ofert 22.06.2021
Informacja o wyborze oferty 25.06.2021
Ogłoszenie o wyniku postępowania 08.07.2021
Podmiot publikujący: US Warszawa
Autor najnowszej informacji: Remigiusz Rutkowski
Publikujący najnowszą informację: Magdalena Bzymek
Publikacja najnowszej informacji: 27.05.2024 14:29
Sprawdź historię zmian
  1  2  3  4  5  6  7    
Do góry