Przetargi i zapytania ofertowe

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Nr Nazwa postępowania Data zamieszczenia Data składania ofert
WAW-WA.2720.17.2021
Zapytanie ofertowe w postepowaniu na sukcesywną dostawę tuszy, tonerów i innych materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących na potrzeby Urzędu Statystycznego w Warszawie w latach 2021-2023 21.05.2021 02.06.2021
Specyfikacja warunków zamówienia 21.05.2021
Odpowiedzi na pytanie Wykonawcy 27.05.2021
Informacja z otwarcia ofert 02.06.2021
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 17.06.2021
WAW-WA.271.2.2021
Ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonywanie usług ochrony osób i mienia w siedzibie Urzędu Statystycznego w Warszawie w latach 2021 - 2023 19.05.2021 31.05.2021
Specyfikacja warunków zamówienia 19.05.2021
Odpowiedź na pytania Wykonawcy 27.05.2021
Informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 31.05.2021
Informacja z otwarcia ofert 31.05.2021
Informacja o wyborze oferty 07.06.2021
Ogłoszenie o wyniku postępowania 08.07.2021
WAW-WA.271.1.2021
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonywanie usług porządkowych w latach 2021-2023 w siedzibie Urzędu w Warszawie oraz w Oddziale w Płocku 12.05.2021 26.05.2021
Specyfikacja warunków zamówienia 14.05.2021
Odpowiedzi na pytania Wykonawcy 18.05.2021
Odpowiedzi na pytania Wykonawcy 19.05.2021
Informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 26.05.2021
Informacja z otwarcia ofert 27.05.2021
Informacja o wyborze oferty – Część 2 16.06.2021
Informacja z otwarcia ofert dodatkowych w zakresie części 1 22.06.2021
Korekta informacji z otwarcia ofert dodatkowych w zakresie części 1 22.06.2021
Zawiadomienie o powtórzeniu czynności badania ofert – Część 1 23.06.2021
Informacja o wyborze oferty – Część 1 24.06.2021
Ogłoszenie o wyniku postępowania 12.07.2021
WAW-WA.2720.12.2021
Usługa prowadzenia kampanii informacyjnej o NSP 2021 na autobusach w Warszawie 17.03.2021 31.03.2021
Formularz oferty 17.03.2021
Formularz oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu i spełniania warunków 17.03.2021
Odpowiedź na pytania Wykonawców 22.03.2021
Informacja z otwarcia ofert 31.03.2021
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 19.04.2021
Podmiot publikujący: Urząd Statystyczny w Warszawie
Autor najnowszej informacji: Remigiusz Rutkowski
Publikujący najnowszą informację: Daniel Koźmiński
Publikacja najnowszej informacji: 28.03.2024 15:08
Sprawdź historię zmian
  1  2  3  4  5  6  7 
Do góry