Przetargi i zapytania ofertowe

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Nr Nazwa postępowania Data zamieszczenia Data składania ofert
WAW-WA.2720.28.2021
Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu: „Organizacja 5 stanowisk spisowych na terenie województwa mazowieckiego zlokalizowanych w galeriach handlowych” 17.06.2021 24.06.2021
Specyfikacja warunków zamówienia 17.06.2021
Informacja o unieważnieniu postępowania 25.06.2021
WAW-WA.2720.26.2021
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na "Organizację cyklu trzech debat spisowych" 11.06.2021 21.06.2021
Specyfikacja warunków zamówienia 11.06.2021
Informacja z otwarcia ofert 21.06.2021
Informacja o wyborze wykonawcy 24.06.2021
WAW-WA.271.5.2021
Ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Świadczenie usług pocztowych na rzecz Urzędu Statystycznego w Warszawie w latach 2021–2025 02.06.2021 22.06.2021
Specyfikacja warunków zamówienia 02.06.2021
Odpowiedzi na pytania Wykonawców 10.06.2021
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 14.06.2021
Informacja o zmianie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia 14.06.2021
Odpowiedź na pytanie Wykonawcy 15.06.2021
Odpowiedź na pytanie Wykonawcy 18.06.2021
Informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 22.06.2021
Informacja z otwarcia ofert 22.06.2021
Informacja o wyborze oferty 25.06.2021
Ogłoszenie o wyniku postępowania 08.07.2021
WAW-WA.271.6.2021
Ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Wykonanie usług promujących Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 na terenie województwa mazowieckiego 02.06.2021 17.06.2021
Specyfikacja warunków zamówienia 02.06.2021
Informacja o zmianie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia 11.06.2021
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 11.06.2021
Odpowiedź na pytania Wykonawców 14.06.2021
Informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 17.06.2021
Informacja z otwarcia ofert 17.06.2021
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania część 2 i część 5 18.06.2021
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Część 3 „Reklama zewnętrzna w Radomiu i Płocku” 29.06.2021
Informacja o wyborze oferty - część 1 „Organizacja i promocja Pikniku promującego Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań na Bulwarach Wiślanych w Warszawie” i część 4 „Organizacja wydarzenia w formie Flash Mob w Warszawie” 30.06.2021
Ogłoszenie o wynikach postępowania 12.07.2021
Ogłoszenie o wykonaniu umowy 16.08.2021
Ogłoszenie o wykonaniu umowy - Część 3 06.10.2021
Ogłoszenie o wykonaniu umowy – Część 1 02.11.2021
WAW-WA.2720.17.2021
Zapytanie ofertowe w postepowaniu na sukcesywną dostawę tuszy, tonerów i innych materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących na potrzeby Urzędu Statystycznego w Warszawie w latach 2021-2023 21.05.2021 02.06.2021
Specyfikacja warunków zamówienia 21.05.2021
Odpowiedzi na pytanie Wykonawcy 27.05.2021
Informacja z otwarcia ofert 02.06.2021
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 17.06.2021
WAW-WA.271.2.2021
Ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonywanie usług ochrony osób i mienia w siedzibie Urzędu Statystycznego w Warszawie w latach 2021 - 2023 19.05.2021 31.05.2021
Specyfikacja warunków zamówienia 19.05.2021
Odpowiedź na pytania Wykonawcy 27.05.2021
Informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 31.05.2021
Informacja z otwarcia ofert 31.05.2021
Informacja o wyborze oferty 07.06.2021
Ogłoszenie o wyniku postępowania 08.07.2021
WAW-WA.271.1.2021
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonywanie usług porządkowych w latach 2021-2023 w siedzibie Urzędu w Warszawie oraz w Oddziale w Płocku 12.05.2021 26.05.2021
Specyfikacja warunków zamówienia 14.05.2021
Odpowiedzi na pytania Wykonawcy 18.05.2021
Odpowiedzi na pytania Wykonawcy 19.05.2021
Informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 26.05.2021
Informacja z otwarcia ofert 27.05.2021
Informacja o wyborze oferty – Część 2 16.06.2021
Informacja z otwarcia ofert dodatkowych w zakresie części 1 22.06.2021
Korekta informacji z otwarcia ofert dodatkowych w zakresie części 1 22.06.2021
Zawiadomienie o powtórzeniu czynności badania ofert – Część 1 23.06.2021
Informacja o wyborze oferty – Część 1 24.06.2021
Ogłoszenie o wyniku postępowania 12.07.2021
WAW-WA.2720.12.2021
Usługa prowadzenia kampanii informacyjnej o NSP 2021 na autobusach w Warszawie 17.03.2021 31.03.2021
Formularz oferty 17.03.2021
Formularz oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu i spełniania warunków 17.03.2021
Odpowiedź na pytania Wykonawców 22.03.2021
Informacja z otwarcia ofert 31.03.2021
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 19.04.2021
Podmiot publikujący: US Warszawa
Autor najnowszej informacji: Jacek Kołakowski
Publikujący najnowszą informację: Magdalena Bzymek
Publikacja najnowszej informacji: 23.07.2024 08:50
Sprawdź historię zmian
  1  2  3  4  5  6  7 
Do góry