Zapytania Ofertowe

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Nr Nazwa postępowania Data zamieszczenia Data składania ofert
22/DB/2022
Usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla Głównego Urzędu Statystycznego w okresie od dnia podpisania umowy do 31.12.2023 r., z zastrzeżeniem, że realizacja umowy rozpocznie się nie wcześniej niż 1.07.2022 roku. 31.03.2022 07.04.2022
Zał. Nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia 31.03.2022
Zał. Nr 2 – Formularz ofertowy 31.03.2022
Wyjaśnienia do zapytania ofertowego 04.04.2022
21/DB/2022
Zakup i dostawa materiałów budowlano-hydraulicznych, materiałów elektrycznych oraz narzędzi niezbędnych do konserwacji budynku na potrzeby Głównego Urzędu Statystycznego. Termin składania ofert: do dnia 01-04-2022 do godziny 14:00. 25.03.2022 01.04.2022
Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia 25.03.2022
Załącznik nr 2.1 – Formularz oferty dla części I 25.03.2022
Załącznik nr 2.2 – Formularz oferty dla części II 25.03.2022
Załącznik nr 3.1 – Formularz cenowy dla części I 25.03.2022
Załącznik nr 3.2 – Formularz cenowy dla części II 25.03.2022
20/DK/2022
Zakup fotobazy na potrzeby statystyki publicznej. Termin składania ofert: do dnia 30-03-2022 r. do godz. 12:00 23.03.2022 30.03.2022
Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia 23.03.2022
Załącznik nr 2 - Formularz oferty 23.03.2022
17/DB/2022
Sukcesywna dostawa tuszy i tonerów oraz materiałów eksploatacyjnych do Głównego Urzędu Statystycznego. Termin składania ofert: do dnia 28-03-2022 r. do godz. 14:00. 21.03.2022 28.03.2022
Załącznik nr 1.1 – Opis przedmiotu zamówienia dla zadania 1 21.03.2022
Załącznik nr 1.2 – Opis przedmiotu zamówienia dla zadania 2 21.03.2022
Załącznik nr 1.3 – Opis przedmiotu zamówienia dla zadania 3 21.03.2022
Załącznik nr 2.1 – Formularz ofertowy dla zadania 1 21.03.2022
Załącznik nr 2.2 – Formularz ofertowy dla zadania 2 21.03.2022
Załącznik nr 2.3 – Formularz ofertowy dla zadania 3 21.03.2022
Załącznik nr 3.1 – Formularz cenowy dla zadania 1 21.03.2022
Załącznik nr 3.2 – Formularz cenowy dla zadania 2 21.03.2022
Załącznik nr 3.3 – Formularz cenowy dla zadania 3 21.03.2022
Wyjaśnienia do zapytania ofertowego 23.03.2022
19/DB/2022
Sukcesywna dostawa materiałów biurowych do Głównego Urzędu Statystycznego. Termin składania ofert: do dnia 28-03-2022 r. do godz. 10:00. 21.03.2022 28.03.2022
Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia 21.03.2022
Załącznik nr 2 - Formularz oferty 21.03.2022
Załącznik nr 3 – Formularz cenowy 21.03.2022
16/BP/2022
Wykonanie oceny produktów pod kątem metodologicznym dostarczonych w ramach grantu „Zaufane inteligentne statystyki - Web Intelligence Network - 2020-PL-SmartStat” w latach 2022 – 2025 z zakresu rozwoju oprogramowania na potrzeby pozyskiwania, procesowania i analizowania danych z nowych źródeł. Perform an evaluation of the products in terms of methodology delivered under the grant "Trusted Intelligent Statistics - Web Intelligence Network - 2020-PL-SmartStat" from 2022 to 2025 in the field of software development for capturing, processing and analyzing data from new sources. Termin składania ofert: do dnia 21-03-2022 r. do godz. 10:00. 14.03.2022 21.03.2022
Request for proposal 14.03.2022
Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia 14.03.2022
Załącznik nr 1 - Appendix no. 1 "Description of the subject matter of the contract" 14.03.2022
Załącznik nr 2 - Formularz oferty 14.03.2022
Załącznik nr 2 - Appendix no. 2 Offer 14.03.2022
15/DK/2022
Zakup oraz dostarczenie do siedziby Zamawiającego bonów towarowych/kuponów podarunkowych/kart podarunkowych różnego przeznaczenia na sprzęt RTV/AGD na potrzeby Europejskiego Konkursu Statystycznego (Statistical Literacy Project) w ramach umowy o dotację nr 101051533 - 2021-PL-COMPETITION-PARTIC, Nazwa projektu: Udział w Europejskim Konkursie Statystycznym 2021/2022. Termin składania ofert: do dnia 17-03-2022 r. do godz. 12:00. 10.03.2022 17.03.2022
Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia 10.03.2022
Załącznik nr 2 - Formularz oferty 10.03.2022
Modyfikacja do zapytania ofertowego 11.03.2022
Zapytanie ofertowe - zmienione w dniu 11.03.2022 r. 11.03.2022
Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy zmieniony w dniu 11.03.2022 r. 11.03.2022
14/DB/2022
Wykonywanie usług cateringowych dla potrzeb spotkań organizowanych w siedzibie Głównego Urzędu Statystycznego oraz sukcesywna dostawa warzyw i owoców sezonowych dostępnych na rynku w poszczególnych miesiącach roku do Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie. Termin składania ofert: do dnia 7-03-2022 r. do godz. 10:00. 01.03.2022 07.03.2022
Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia 01.03.2022
Załącznik nr 2 - Formularz oferty 01.03.2022
Wyjaśnienia do zapytania ofertowego 02.03.2022
6/DB/2022
Wykonanie obowiązkowych przeglądów technicznych w budynkach Głównego Urzędu Statystycznego zgodnie z ustawą Prawo budowlane art. 62 ust. 1. Termin składania ofert: 2 marca 2022, piątek, do godziny 12:00 18.02.2022 02.03.2022
Załącznik nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia OPZ 18.02.2022
Załącznik nr 2 – Formularz Ofertowy FO 18.02.2022
Załącznik RODO 18.02.2022
Wyjaśnienia do zapytania ofertowego 23.02.2022
Modyfikacja i wyjaśnienia do zapytania ofertowego. Zmiana terminu składania ofert z 25.02.2022 r. godz. 12:00 na 2.03.2022 r. godz. 12:00 25.02.2022
Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy zmieniony w dniu 25-02-2022 r. 25.02.2022
11/DB/2022
Przegląd, konserwacja i naprawa instalacji sygnalizacji pożaru w Głównym Urzędzie Statystycznym (al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa). Termin składania ofert: do dnia 25 lutego 2022 r. do godz. 14:00 17.02.2022 25.02.2022
Załącznik 1 – Opis przedmiotu zamówienia 17.02.2022
Załącznik 2 – Formularz ofertowy 17.02.2022
Modyfikacja i wyjaśnienia do zapytania ofertowego. Zmiana terminu składania ofert z 24.02.2022 r. godz. 14:00 na 25.02.2022 r. godz. 14:00 23.02.2022
Zapytanie ofertowe - zmienione w dn. 23.02.2022 r. 23.02.2022
Podmiot publikujący: Główny Urząd Statystyczny
Autor najnowszej informacji: Bartosz Wielądek Wydział Zamówień Publicznych
Publikujący najnowszą informację: Bartosz Wielądek Wydział Zamówień Publicznych
Publikacja najnowszej informacji: 02.02.2023 14:21
Sprawdź historię zmian
1    2  3  4  5  6  7  8  9  10    26
Do góry