Zapytania Ofertowe

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Nr Nazwa postępowania Data zamieszczenia Data składania ofert
25/DR/2019
Zapytanie ofertowe: Usługa polegająca na wykonaniu ekspertyz dotyczących szacunkowej powierzchni, plonów i zbiorów upraw rolnych i ogrodniczych, na potrzeby Głównego Urzędu Statystycznego. 03.04.2019 12.04.2019
Załacznik nr 1.1 do Zapytania ofertowego - szacunek głównych ziemiopłodów 03.04.2019
Załacznik nr 1.2 do Zapytania ofertowego - szacunek siano z łąk trwałych 03.04.2019
Załacznik nr 1.3 do Zapytania ofertowego - szacunek owoce 03.04.2019
Załacznik nr 1.4 do Zapytania ofertowego - szacunek warzywa 03.04.2019
Załacznik nr 1.5 do Zapytania ofertowego - szacunek warzywa pod osłonami 03.04.2019
Załacznik nr 2.1 do Zapytania ofertowego - opis warunków wpływających na wysokość plonów i zbiorów głównych ziemiopłodów 03.04.2019
Załacznik nr 2.2 do Zapytania ofertowego - opis warunków wpływających na wysokość produkcji z łąk trwałych 03.04.2019
Załacznik nr 2.3 do Zapytania ofertowego - opis warunków wpływających na wysokość plonów i zbiorów owoców 03.04.2019
Załacznik nr 2.4 do Zapytania ofertowego - opis warunków wpływających na wysokość plonów i zbiorów głównych ziemiopłodów warzyw 03.04.2019
Załacznik nr 3.1 do Zapytania ofertowego - formularz oferty dla części 1-18 03.04.2019
Załacznik nr 3.2 do Zapytania ofertowego - formularz oferty dla części 19 03.04.2019
23/BP/POPT/2019
Zapytanie ofertowe: Kompleksowa organizacja i obsługa warsztatów organizowanych w Opolu w dniach 6-8 maja 2019 r. w ramach realizacji projektu współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. Termin składania ofert: 10-04-2019, godz. 10:00 29.03.2019 10.04.2019
Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia 29.03.2019
Załącznik nr 2 - Formularz cenowy (plik w formacie .pdf) 29.03.2019
Załącznik nr 2 - Formularz cenowy (plik w formacie .xls) 29.03.2019
Załącznik nr 3 - Formularz oferty 29.03.2019
Załącznik nr 4 - Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym 29.03.2019
Załącznik nr 5 - Wykaz osób po stronie Zamawiającego 29.03.2019
Wyjaśnienia do zapytania ofertowego 02.04.2019
Modyfikacja zapytania ofertowego. Zmiana terminu składania ofert z 08.04.2019 r. godz. 10:00 na 10.04.2019 r. godz. 10:00 03.04.2019
Załącznik nr 3 - Formularz oferty - zmieniony dnia 03.04.2019 r. 03.04.2019
Wyjaśnienia do zapytania ofertowego II 04.04.2019
Wyjaśnienia do zapytania ofertowego III 05.04.2019
Informacja o wyborze oferty 11.04.2019
20/DB/2019
Zapytanie ofertowe: Wykonywanie usługi sprzątania budynku Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie, al. Niepodległości 208. Termin składania ofert: 04-04-2019, godz. 10:00 21.03.2019 04.04.2019
Druk oferty 21.03.2019
Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia 21.03.2019
Załącznik nr 2 - Wzór umowy 21.03.2019
Załącznik nr 3 - Wzór umowy najmu 21.03.2019
Modyfikacja załącznika nr 2 21.03.2019
Załącznik nr 2 - Wzór umowy - zmieniony dnia 21-03-2019 21.03.2019
Modyfikacja zapytania ofertowego II. Zmiana terminu składania ofert z 02.04.2019 r. godz. 10.00 na 03.04.2019 r. godz. 10.00 26.03.2019
Druk oferty - zmieniony dnia 26-03-2019 26.03.2019
Załącznik nr 2 - Wzór umowy - zmieniony dnia 26-03-2019 26.03.2019
Modyfikacja zapytania ofertowego III. Zmiana terminu składania ofert z 03.04.2019 r. godz. 10.00 na 04.04.2019 r. godz. 10.00 28.03.2019
Druk oferty - zmieniony dnia 28-03-2019 28.03.2019
Załącznik nr 3 - Wzór umowy najmu - zmieniony dnia 28-03-2019 28.03.2019
21/RN/2019
Zapytanie ofertowe: Wykonanie usługi opracowania kosztorysów budowlanych dla potrzeb parytetu siły nabywczej walut (PPP) na podstawie gotowych, modelowych przedmiarów robót. Termin składania ofert: 29-03-2019 r., godz. 10:00. 21.03.2019 29.03.2019
Załącznik nr 1 - Formularz oferty 21.03.2019
Załącznik nr 2 - Szablon raportu z badania cen obiektów budowlanych 21.03.2019
Załacznik nr 3 - Przykładowa karta przedmiotu robót budowlanych 21.03.2019
Załącznik nr 4 - Informacja dotycząca przestrzegania w łańcuchu dostaw niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia standardów pracy wynikających z deklaracji MOP 21.03.2019
18/DB/2019
Zapytanie ofertowe: Zakup i dostawa 20 kompletów środków opatrunkowych stanowiących wyposażenie apteczek. Termin składania ofert: 25-03-2019, godz. 10:00 15.03.2019 25.03.2019
Załącznik nr 1 - Formularz oferty 15.03.2019
19/DB/2019
Zapytanie ofertowe: Zakup i dostawa mączki ceglanej na potrzeby kortu tenisowego. Termin składania ofert: 15-03-2019, godz. 10:00 08.03.2019 15.03.2019
Załącznik nr 1 - Formularz oferty 08.03.2019
16/DB/2019
Zapytanie ofertowe: Wykonywanie usługi sukcesywnego prania ręczników bielizny gastronomicznej, pościelowej, frotte, kocy, flag RP i UE, wraz z odbiorem i zwrotem z/do siedziby Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie, al. Niepodległości 208. Termin składania ofert: 11-03-2019, godz. 10:00 04.03.2019 11.03.2019
Załącznik nr 1 - Formularz oferty 04.03.2019
11/DB/2019/P
Zapytanie ofertowe: Zakup i dostawa drukarki igłowej wraz z materiałami eksploatacyjnymi. Termin składania ofert: 28-02-2019 r., godz. 10:00 22.02.2019 28.02.2019
Załącznik nr 1 - Formularz oferty 22.02.2019
13/DB/2019
Zapytanie ofertowe: Zakup i dostawa 2 szt. etui do MacBook Pro 13”, 1 szt. etui do MacBook Pro 15” oraz 3 szt. przejściówek USB-C na USB. Termin składania ofert: 28-02-2019, godz. 10:00 20.02.2019 28.02.2019
Załącznik nr 1 - Formularz oferty 20.02.2019
10/DB/2019/P
Zapytanie ofertowe: Przygotowanie ekspertyzy dotyczącej rozliczania podatku VAT w resorcie statystyki, w zakresie rozliczeń pomiędzy jednostkami budżetowymi. Termin składania ofert: 26-02-2019, godz. 10:00 19.02.2019 26.02.2019
Załącznik nr 1 - Formularz oferty 19.02.2019
Podmiot publikujący: Główny Urząd Statystyczny
Autor najnowszej informacji: Weronika Danowska (Wydział Zamówień Publicznych GUS)
Publikujący najnowszą informację: Agnieszka Maciejska (Departament Edukacji i Komunikacji GUS)
Publikacja najnowszej informacji: 14.03.2023 11:32
Sprawdź historię zmian
1    19  20  21  22  23  24  25  26  27    27
Do góry