Zapytania Ofertowe

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Nr Nazwa postępowania Data zamieszczenia Data składania ofert
17/DB/2021
Konserwacja 13 bram garażowych segmentowych firmy HORMANN ( EPU 40, szer. 2375 x wys. 2250, napęd PROMATIC). 21.04.2021 28.04.2021
Załącznik nr 1 - Formularz oferty 21.04.2021
Załącznik nr 2 - Formularz cenowy 21.04.2021
16/RN/2021
Wykonanie usługi opracowania kosztorysów budowlanych na podstawie gotowych, modelowych przedmiarów robót dla potrzeb obliczenia parytetu siły nabywczej (PPP) w 2021 roku. Termin składania ofert: 21.04.2021 r. do godz. 14:00 14.04.2021 21.04.2021
Załącznik nr 1 - Formularz oferty 14.04.2021
Załącznik nr 2 - Szablon raportu z badania cen w budownictwie 14.04.2021
Załącznik nr 3 - Przykładowe karty kosztorysowe z badania realizowanego w 2020 roku oraz wzór kwestionariusza średnich stawek godzinowych w budownictwie 14.04.2021
15/DK/2021
Świadczenie usługi monitorowania publikacji tekstowych, dźwiękowych i filmowych w: prasie, radiu i telewizji i na polskich stronach Internetowych, w tym na: portalach rozrywkowych i informacyjnych, blogach, forach, mediach społecznościowych i innych, w których umieszczane są treści związane z działalnością Głównego Urzędu Statystycznego. Termin składania ofert: 14.05.2021 r. do godz. 10:00 07.04.2021 14.05.2021
Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia 07.04.2021
Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy 07.04.2021
Modyfikacja zapytania ofertowego 14.04.2021
Modyfikacja II zapytania ofertowego 21.04.2021
Modyfikacja III zapytania ofertowego 27.04.2021
Modyfikacja i wyjaśnienia do zapytania ofertowego 06.05.2021
Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia - zmieniony w dniu 06.05.2021 r. 06.05.2021
Wyjaśnienia do zapytania ofertowego 12.05.2021
14/DB/2021
Sukcesywne wykonywanie i dostarczanie pieczątek do siedziby Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie al. Niepodległości 208. 22.03.2021 29.03.2021
Załącznik nr 1 - Wykaz pieczątek 22.03.2021
Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy 22.03.2021
Załącznik nr 3 - Formularz cenowy 22.03.2021
12/DB/2021
Wykonanie obowiązkowych przeglądów technicznych w budynkach Głównego Urzędu Statystycznego zgodnie z ustawą Prawo budowlane art. 62 ust.1 pkt 1, 2, 3. Termin składania ofert: 26.03.2021 r. do godz. 10:00 19.03.2021 26.03.2021
Załacznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia 19.03.2021
Załącznik nr 2.1 - Formularz ofertowy dla Zadania 1 19.03.2021
Załącznik nr 2.2 - Formularz ofertowy dla Zadania 2 19.03.2021
10/DB/2021
Świadczenie usługi dezynfekcji metodą fumigacji (zamgławiania) w budynku GUS, Al. Niepodległości 209, 00-925 Warszawa o powierzchni 10 000 m2. 19.03.2021 26.03.2021
Załącznik nr 1 - Formularz oferty 19.03.2021
Wyjaśnienia do zapytania ofertowego 22.03.2021
Wyjaśnienia II do zapytania ofertowego 24.03.2021
Wyjaśnienia III do zapytania ofertowego 25.03.2021
8/DK/2021
Dostarczenie sprzętu do obsługi promocyjnej w trakcie wydarzeń i eventów organizowanych w ramach promocji NSP2021.Termin składania ofert: 08.03.2021 r. do godz. 10:00 03.03.2021 08.03.2021
Załacznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia 03.03.2021
Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy 03.03.2021
Załącznik nr 3 - Formularz cenowy 03.03.2021
7/DR/2021
Opracowanie analizy danych uzyskanych w badaniu - Powszechny Spis Rolny 2020 (PSR 2020). Termin składania ofert: 10.03.2021 r. do godz. 10:00 02.03.2021 10.03.2021
Załącznik nr 1.1 - Formularz oferty dla części 1 02.03.2021
Załącznik nr 1.2 - Formularz oferty dla części 2 02.03.2021
Załącznik nr 1.3 - Formularz oferty dla części 3 02.03.2021
4/DK/2021
Wykupienie abonamentu na dostęp do fotobazy w zakresie zdjęć, ilustracji i grafik wektorowych na okres 12 okresów rozliczeniowych, tj. 365 dni od daty zawarcia umowy z Wykonawcą. 23.02.2021 01.03.2021
Załacznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia 23.02.2021
Załącznik nr 2 - Formularz oferty 23.02.2021
5/DB/2021
Konserwacja i naprawa instalacji sygnalizacji pożaru w Głównym Urzędzie Statystycznym (al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa) oraz w obiekcie będącym w zarządzie GUS zlokalizowanym w miejscowości Jachranka 81, 05-140 Serock. Termin składania ofert: 25.02.2021 r. do godz. 10:00 18.02.2021 25.02.2021
Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia 18.02.2021
Załącznik nr 2 – Formularz oferty, zadanie nr 1 18.02.2021
Załącznik nr 3 – Formularz oferty, zadanie nr 2 18.02.2021
Wyjaśnienia 22.02.2021
Wyjaśnienia II 23.02.2021
Podmiot publikujący: Główny Urząd Statystyczny
Autor najnowszej informacji: Bartosz Wielądek (Departament Administracyjno-Budżetowy)
Publikujący najnowszą informację: Bartosz Wielądek (Departament Administracyjno-Budżetowy)
Publikacja najnowszej informacji: 20.09.2023 10:32
Sprawdź historię zmian
1    11  12  13  14  15  16  17  18  19    29
Do góry