Zapytania Ofertowe

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Nr Nazwa postępowania Data zamieszczenia Data składania ofert
40/GP/2020
Zapytanie ofertowe: Zakup i dostawa urządzenia Kauter z zestawem końcówek – 2 sztuk. Termin składania ofert: do dnia 6.07.2020 r. do godz. 10:00. 29.06.2020 06.07.2020
Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia 29.06.2020
Załącznik nr 2 - Formularz oferty 29.06.2020
39/DB/2020
Zapytanie ofertowe: Nasadzenie zastępcze 4 szt. drzew oraz frezowanie 2 szt. karp na terenie zewnętrznym, należącym do Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie, al. Niepodległości 208. Termin składania ofert: do dnia 30.06.2020 r. do godz. 10:00. 19.06.2020 30.06.2020
Załącznik nr 1 - Formularz oferty 19.06.2020
Wyjaśnienia i modyfikacja do zapytania ofertowego. Zmiana terminu składania ofert: z dnia 26.06.2020 r. godz. 10:00 na dzień 30.06.2020 r. godz. 10:00 25.06.2020
33/GP/2020
Zapytanie ofertowe: Aktualizacja systemu eBiuro i oprogramowania towarzyszącego. Termin składania ofert: do dnia 31.07.2020 r. do godz. 10:00. 19.06.2020 31.07.2020
Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia dla części 1 19.06.2020
Załącznik nr 2 - Opis przedmiotu zamówienia dla części 2 19.06.2020
Załącznik nr 3 - Opis przedmiotu zamówienia dla części 3 19.06.2020
Załącznik nr 4 - Opis przedmiotu zamówienia dla części 4 19.06.2020
Załącznik nr 5 - Opis przedmiotu zamówienia dla części 5 19.06.2020
Załącznik nr 6 - Opis przedmiotu zamówienia dla części 6 19.06.2020
Załącznik nr 7 - Log błędu dla części 6 19.06.2020
Załącznik nr 8 - Formularz ofertowy dla części 1 19.06.2020
Załącznik nr 9 - Formularz ofertowy dla części 2 19.06.2020
Załącznik nr 10 - Formularz ofertowy dla części 3 19.06.2020
Załącznik nr 11 - Formularz ofertowy dla części 4 19.06.2020
Załącznik nr 12 - Formularz ofertowy dla części 5 19.06.2020
Załącznik nr 13 - Formularz ofertowy dla części 6 19.06.2020
Wyjaśnienia do zapytania ofertowego 29.06.2020
Wyjaśnienia II do zapytania ofertowego 33/GP/2020. Zmiana terminu składania ofert: z dnia 07.07.2020 r. godz. 10:00 na dzień 17.07.2020 r. godz. 10:00 03.07.2020
Modyfikacja zapytania ofertowego III 15.07.2020
Załącznik nr 14 – wzór umowy dla części 1 15.07.2020
Załącznik nr 15 – wzór umowy dla części 2 15.07.2020
Załącznik nr 16 – wzór umowy dla części 3 15.07.2020
Załącznik nr 17 – wzór umowy dla części 4 15.07.2020
Załącznik nr 18 – wzór umowy dla części 5 15.07.2020
Załącznik nr 19 – wzór umowy dla części 6 15.07.2020
38/GP-RRL/2020
Zapytanie ofertowe: przygotowanie recenzji merytorycznej i wydawniczej publikacji Rządowej Rady Ludnościowej „Depopulacja. Uwarunkowania i konsekwencje” będącej efektem konferencji naukowej o tym samym tytule. Publikacja poświęcona jest różnym aspektom wpływu migracji na procesy demograficzne w Polsce. Objętość publikacji to ok. 340 stron formatu A4 (ok. 380 tys. znaków). Termin składania ofert: do dnia 26.06.2020 r. do godz. 10:00. 19.06.2020 26.06.2020
Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) 19.06.2020
Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy 19.06.2020
Sprostowanie omyłki pisarskiej 23.06.2020
37/DB/2020
Zapytanie ofertowe: Przegląd i czyszczenie z osadów separatorów zlokalizowanych na terenie Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie przy al. Niepodległości 208 z nagromadzonych w trakcie eksploatacji zanieczyszczeń. Termin składania ofert: do dnia 22.06.2020 r. do godz. 10:00. 15.06.2020 22.06.2020
Załącznik nr 1 - Formularz oferty 15.06.2020
Wyjaśnienia do zapytania ofertowego 37/DB/2020 17.06.2020
35/ST/2020
Zapytanie ofertowe: Stała konserwacja, bieżące usunięcie awarii i uszkodzeń elektronicznego systemu sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN) oraz systemu wideodomofonu. Doposażenie systemu w elementy zabezpieczenia i alarmowania otwartych drzwi. Modernizacja systemu wideodomofonu zainstalowanego w Głównym Urzędzie Statystycznym w Warszawie al. Niepodległości 208. Termin i godzina składania ofert: 22.06.2020 r. godz. 10:00. 15.06.2020 22.06.2020
Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) 15.06.2020
Załącznik nr 1.1 - Przykładowe elementy wchodzące w skład SSWIN 15.06.2020
Załącznik nr 1.2 - Zespół czynności konserwacyjnych SSWIN 15.06.2020
Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy (FO) 15.06.2020
Wyjaśnienia do zapytania ofertowego 35/ST/2020 16.06.2020
Wyjaśnienia II do zapytania ofertowego 35/ST/2020 19.06.2020
36/DB/2020
Zapytanie ofertowe: Zakup i dostawa automatycznego ekspresu do kawy wraz ze środkami do konserwacji do siedziby Głównego Urzędu Statystycznego. Termin i godzina składania ofert: 23.06.2020 r. godz. 14:00 10.06.2020 23.06.2020
Załącznik nr 1 - Formularz oferty 10.06.2020
Wyjaśnienia do zapytania ofertowego 17.06.2020
Wyjaśnienia II do zapytania ofertowego. Zmiana terminu składania ofert z 19.06.2020 godz. 14:00 na 23.06.2020 r. godz. 14:00 19.06.2020
34/DR/2020
Zapytanie ofertowe: Usługa polegająca na wykonaniu ekspertyz dotyczących szacunkowej powierzchni, plonów i zbiorów owoców z drzew oraz krzewów owocowych i plantacji jagodowych w podziale na poszczególne gatunki (dla rolnictwa ogółem) oraz opisowa charakterystyka warunków agrometeorologicznych wpływających na wysokość szacowanych plonów i zbiorów poszczególnych gatunków owoców na potrzeby Głównego Urzędu Statystycznego. Termin składania ofert: do dnia 8 czerwca 2020 r, do godziny 10:00 02.06.2020 08.06.2020
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – OPZ 02.06.2020
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego 02.06.2020
Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego 02.06.2020
Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego – Formularz ofertowy 02.06.2020
22/DB/2020
Zapytanie ofertowe: Zakup i dostawa 25 opakowań kopert płacowych do siedziby GUS. Termin składania ofert: do dnia 28 maja 2020 r, do godziny 10:00 21.05.2020 28.05.2020
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego - Opis przedmiotu zamówienia 21.05.2020
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego - Formularz ofertowy 21.05.2020
Wyjaśnienia do Zapytania ofertowego 25.05.2020
32/ST/POPC/2020
Zapytanie ofertowe: Opracowanie, wykonanie oraz dostawa materiałów służących promocji Projektu WROTA STATYSTYKI realizowanego w ramach II Osi priorytetowej POPC –„E-administracja i otwarty rząd”, Działanie 2.3: „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa” Poddziałanie 2.3.1: „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki. 19.05.2020 27.05.2020
Załącznik nr 1 - Formularz oferty 19.05.2020
Załącznik nr 2 - Oświadczenie 19.05.2020
Załącznik nr 3 - Wykaz osób 19.05.2020
Załącznik nr 4 - Logo 19.05.2020
Załącznik nr 5 - Elementy graficzne 19.05.2020
Załącznik nr 6 - Tyopgrafia 19.05.2020
Załącznik nr 7 - Kolorystyka 19.05.2020
Załącznik nr 8 - podręcznik wnioskowawcy 19.05.2020
Wyjaśnienia do zapytania ofertowego 21.05.2020
Podmiot publikujący: Główny Urząd Statystyczny
Autor najnowszej informacji: Weronika Danowska (Wydział Zamówień Publicznych GUS)
Publikujący najnowszą informację: Agnieszka Maciejska (Departament Edukacji i Komunikacji GUS)
Publikacja najnowszej informacji: 14.03.2023 11:32
Sprawdź historię zmian
1    12  13  14  15  16  17  18  19  20    27
Do góry