Dziennik zmian treści

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Data od: Data do:
Data Użytkownik Akcja Zmiana
01.09.2021 08:00 Magdalena Zarodkiewicz Publikacja Główny specjalista ds. legislacji w Wydziale Legislacji w Gabinecie Prezesa
01.09.2021 06:41 Wojciech Szpakowski Edycja Samodzielny Księgowy do spraw: obsługi finansowo-księgowej w Wydziale Ekonomicznym
01.09.2021 06:40 Wojciech Szpakowski Publikacja Samodzielny Księgowy do spraw: obsługi finansowo-księgowej w Wydziale Ekonomicznym
31.08.2021 23:01 Daniel Koźmiński Edycja Specjalista do spraw: kadr w Wydziale Kadr i Szkolenia
31.08.2021 22:59 Daniel Koźmiński Publikacja Specjalista do spraw: kadr w Wydziale Kadr i Szkolenia
31.08.2021 14:34 Renata Olczyk-Skóra Edycja Ankieter w Ośrodku Warunków Życia i Badań Ankietowych (poza korpusem służby cywilnej)
31.08.2021 14:31 Renata Olczyk-Skóra Publikacja Ankieter w Ośrodku Warunków Życia i Badań Ankietowych (poza korpusem służby cywilnej)
31.08.2021 13:25 Daniel Koźmiński Edycja Termomodernizacja budynku biurowego oraz rozbiórka przybudówki tego budynku, Urzędu Statystycznego w Warszawie Oddział w Ciechanowie.
31.08.2021 13:02 Magdalena Rosołowska Edycja Zapytanie ofertowe na organizację konferencji naukowej online pt. „Samorząd lokalny wobec przemian w województwie lubelskim w kontekście Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021” w dniu 21 września 2021 r. realizowane za pomocą platformy zakupowej
31.08.2021 12:22 Bartosz Wielądek Edycja Modernizacja systemu akceleracji ruchu w sieci WAN. Termin składania ofert: 14 wrzesień 2021 r. do godz. 12:00
31.08.2021 12:06 Bartosz Wielądek Edycja Rozbudowa sieci bezprzewodowej oraz modernizacja systemów administracyjnych zapewniających bezpieczny dostęp do sieci. Termin składania ofert do 26 lipca 2021 r. do godz. 10:00.
31.08.2021 11:32 Jacek Pruski Publikacja Zapytanie ofertowe na wykonanie robót budowlanych polegających na poszerzeniu i wykuciu otworów drzwiowych w ścianach wewnętrznych budynku do pomieszczeń biurowych wraz z wymianą kanałów instalacyjnych sieci komputerowych w ciągach komunikacyjnych w budynku Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy Oddział w Toruniu przy ul. Adama Mickiewicza 10-16, w ramach prac inwestycyjnych związanych z przystosowaniem budynku do wymagań ochrony przeciwpożarowej
31.08.2021 11:20 Daniel Koźmiński Edycja Termomodernizacja budynku biurowego oraz rozbiórka przybudówki tego budynku, Urzędu Statystycznego w Warszawie Oddział w Ciechanowie.
30.08.2021 15:48 Magdalena Zarodkiewicz Publikacja Oferty pracy Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 30.08.2021 r.
30.08.2021 14:45 Olga Czerska Edycja Świadczenie usług kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym dla Głównego Urzędu Statystycznego w okresie od dnia 3.01.2022 r do dnia 31.12.2022 r. Termin składania ofert: do dnia 3 września 2021 r. do godz. 10:00
30.08.2021 14:31 Wojciech Szpakowski Publikacja Zapytanie ofertowe na dostawę około 1.500 zestawów sztućców do ciasta, tortu (łopatka i 6 widelczyków) w opakowaniu na potrzeby Urzędu Statystycznego we Wrocławiu przeznaczonych jako upominek dla gospodarstw domowych biorących udział w badaniu BGD w 2021 r.
30.08.2021 14:10 Magdalena Rosołowska Edycja Zapytanie ofertowe na dostawę upominków rzeczowych dla rodzin biorących udział w badaniach ankietowych realizowane za pomocą platformy zakupowej
30.08.2021 12:44 Magdalena Rosołowska Publikacja Zapytanie ofertowe na dostawę środków czystości oraz artykułów gospodarczych przeznaczonych do utrzymania czystości w pomieszczeniach Zamawiającego realizowane za pomocą platformy zakupowej
30.08.2021 11:25 Wojciech Szpakowski Publikacja Specjalista do spraw: analizy danych w Ośrodku Statystyki Produktów Przemysłowych
30.08.2021 10:11 Wojciech Szpakowski Publikacja Samodzielny Księgowy do spraw: obsługi finansowo-księgowej w Wydziale Ekonomicznym
30.08.2021 10:07 Wojciech Szpakowski Edycja Referendarz Statystyk do spraw: realizacji badań statystycznych w Oddziale w Wałbrzychu
30.08.2021 10:05 Wojciech Szpakowski Publikacja Samodzielny Referent do spraw: rejestru REGON w Wydziale Organizacji i Rejestrów
30.08.2021 09:59 Wojciech Szpakowski Publikacja Referendarz Statystyk do spraw: realizacji badań statystycznych w Oddziale w Wałbrzychu
30.08.2021 09:52 Wojciech Szpakowski Publikacja Samodzielny Referent Do spraw: realizacji badań statystycznych w Oddziale w Wałbrzychu
30.08.2021 08:00 Magdalena Zarodkiewicz Publikacja Starszy specjalista w Wydziale Komunikacji Społecznej w Departamencie Edukacji i Komunikacji
30.08.2021 08:00 Magdalena Zarodkiewicz Publikacja Specjalista w Wydziale Analiz i Prognoz Demograficznych w Departamencie Badań Demograficznych
30.08.2021 07:17 Daniel Koźmiński Publikacja Starszy Specjalista do spraw: kadr w Wydziale Kadr i Szkolenia
30.08.2021 07:13 Daniel Koźmiński Publikacja Starszy Specjalista do spraw: analiz kadrowych w Wydziale Kadr i Szkolenia
30.08.2021 07:05 Daniel Koźmiński Publikacja Starszy specjalista ds. kadr w Wydziale Kadr i Szkolenia
27.08.2021 12:05 Daniel Koźmiński Edycja Zapytanie ofertowe w postępowaniu na: „Wymianę stolarki drzwiowej na IV i V p. w budynku biurowym LIPSK w Warszawie przy ul. 1 Sierpnia 21”
27.08.2021 12:04 Magdalena Zarodkiewicz Publikacja Oferty pracy Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 27.08.2021 r.
27.08.2021 11:42 Magdalena Rosołowska Edycja Zapytanie ofertowe na dostawę upominków rzeczowych dla rodzin biorących udział w badaniach ankietowych realizowane za pomocą platformy zakupowej
27.08.2021 08:00 Edyta Kalwajtys Publikacja Starszy księgowy w Wydziale Ekonomicznym
27.08.2021 08:00 Magdalena Zarodkiewicz Publikacja Konsultant w Wydziale Projektów Rozwojowych w Departamencie Badań Przestrzennych i Środowiska
27.08.2021 08:00 Magdalena Zarodkiewicz Publikacja Starszy specjalista w Wydziale Badania Warunków Życia w Departamencie Badań Społecznych (zatrudnienie na zastępstwo)
27.08.2021 00:06 Jacek Pruski Publikacja Starszy statystyk do spraw: udostępniania i rozpowszechniania informacji statystycznych oraz realizacji badań statystycznych w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Badań Regionalnych
27.08.2021 00:06 Jacek Pruski Edycja Starszy statystyk do spraw: udostępniania i rozpowszechniania informacji statystycznych oraz realizacji badań statystycznych w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Badań Regionalnych
27.08.2021 00:06 Jacek Pruski Edycja Starszy statystyk do spraw: udostępniania i rozpowszechniania informacji statystycznych oraz realizacji badań statystycznych w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Badań Regionalnych
27.08.2021 00:06 Jacek Pruski Edycja Starszy statystyk do spraw: udostępniania i rozpowszechniania informacji statystycznych oraz realizacji badań statystycznych w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Badań Regionalnych
  1  2  3  4  5  6  7  8 
Do góry