Porozumienie GUS, PTS, WSEPiNM

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

W dniu 16 października 2015 r. w Warszawie w siedzibie GUS zawarto porozumienie pomiędzy:

  • Głównym Urzędem Statystycznym, reprezentowanym przez prof. dra hab. Janusza Witkowskiego, Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,
     
  • Polskim Towarzystwem Statystycznym, reprezentowanym przez prof. dra hab. Czesława Domańskiego, Prezesa Polskiego Towarzystwa Statystycznego
     
  • oraz Wyższą Szkołą Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach, reprezentowaną przez prorektora dra Zdobysława Kuleszyńskiego. 

Na mocy porozumienia strony zobowiązały się do współpracy w zakresie organizacji  trzy stopniowej ogólnopolskiej Olimpiady Statystycznej.

Podmiot publikujący: Główny Urząd Statystyczny
Autor informacji: Gabinet Prezesa GUS
Publikujący informację: Alicja Koszela (Departament Informacji GUS)
Wytworzenie informacji: 22.10.2015
Publikacja informacji: 22.10.2015 09:52
Aktualizacja informacji: 22.10.2015 10:21
Sprawdź historię zmian
Do góry