Wyszukiwarka

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Szukano wyrażenia: tag:porozumienie partnerskie

Treści 30

1.
28.01.2016 - W dniu 27 stycznia 2016 r. w Warszawie zawarte zostało porozumienie pomiędzy: Głównym Urzędem Statystycznym, reprezentowanym przez prof. zw. dr hab. Janusza Witkowskiego, Prezesa GUS, a Uniwersytetem Łódzkim, reprezentowanym przez prof. zw. dr hab. Włodzimierza Nykiela, Rektora Uniwersytetu...
2.
29.10.2015 - Porozumienie partnerskie o współpracy w zakresie prowadzenia prac badawczo-rozwojowych z Bałtyckim Centrum Efektywności Energetycznej Porozumienie zostało zawarte 22 października 2015 r. w Warszawie pomiędzy: Głównym Urzędem Statystycznym, reprezentowanym przez prof. dr hab. Janusza Witkowskiego -...
3.
11.12.2014 - Porozumienie zostało podpisane przez: ze strony Województwa Opolskiego przez Marszałka Województwa Opolskiego - Andrzeja Buła i Wicemarszałka Województwa Opolskiego Antoniego Konopkę, ze strony Głównego Urzędu Statystycznego - Prezesa GUS Janusza Witkowskiego. Działania stron w ramach Porozumienia...
4.
Porozumienie GUS - WAT
Działalność statystyki publicznej / Porozumienia partnerskie / Porozumienia partnerskie 2013 / Porozumienie GUS - WAT
Porozumienie partnerskie o współpracy zawarte 12 lipca 2013 r. pomiędzy Głównym Urzędem Statystycznym a Wojskową Akademią Techniczną...
5.
Porozumienie GUS, US Rzeszów, Uniwersytet Rzeszowski
Działalność statystyki publicznej / Porozumienia partnerskie / Porozumienia partnerskie 2013 / Porozumienie GUS, US Rzeszów, Uniwersytet Rzeszowski
Porozumienie o współpracy zawarte 27 czerwca 2013 r. pomiędzy Głównym Urzędem Statystycznym, Urzędem Statystycznym w Rzeszowie i Uniwersytetem Rzeszowskim...
6.
Porozumienie Główny Urząd Statystyczny - Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego
Działalność statystyki publicznej / Porozumienia partnerskie / Porozumienia partnerskie 2014 / Porozumienie Główny Urząd Statystyczny - Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego
Porozumienie z 9 czerwca 2014 r. w sprawie statystyki Kościoła katolickiego zawarte pomiędzy Głównym Urzędem Statystycznym a Instytutem Statystyki Kościoła Katolickiego SAC Dokument został podpisany przez Prezesa GUS Janusza Witkowskiego i Dyrektora ISKK Wojciecha Sadłonia w obecności Jego...
7.
Porozumienie Główny Urząd Statystyczny - Bałtycki Klaster sEaNERGIA
Działalność statystyki publicznej / Porozumienia partnerskie / Porozumienia partnerskie 2014 / Porozumienie Główny Urząd Statystyczny - Bałtycki Klaster sEaNERGIA
Porozumienie z 27 marca 2014 r. zawarte pomiędzy Głównym Urzędem Statystycznym a Bałtyckim Klasterem sEaNERGIA Powiązanie kooperacyjne o nazwie Bałtycki Klaster sEaNERGIA, reprezentowane przez przedsiębiorców, samorząd terytorialny, organizacje badawcze i uczelnie oraz instytucje otoczenia biznesu...
8.
Porozumienie Urząd Statystyczny w Opolu - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu
Działalność statystyki publicznej / Porozumienia partnerskie / Porozumienia partnerskie 2014 / Porozumienie Urząd Statystyczny w Opolu - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu
Porozumienie z 12 lutego 2014 r. zawarte pomiędzy Wyższą Szkołą Zarządzania i Administracji w Opolu a Urzędem Statystycznym w Opolu zostało podpisane przez: Rektora WSZiA - prof. dr hab. Mariana Duczmala, Dyrektora Urzędu - dr Annę Koskę. Umawiające się Strony wyraziły wolę nawiązania ścisłej...
9.
Porozumienie Urząd Statystyczny w Opolu - Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu
Działalność statystyki publicznej / Porozumienia partnerskie / Porozumienia partnerskie 2014 / Porozumienie Urząd Statystyczny w Opolu - Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu
Porozumienie partnerskie o wieloletniej współpracy zawarte w dniu 5 lutego 2014 r. w Opolu pomiędzy Urzędem Statystycznym w Opolu a Wojewódzkim Urzędem Pracy w Opolu zostało podpisane przez Dyrektora Urzędu Statystycznego w Opolu dr Annę Koskę i Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy - Jacka...
10.
Porozumienie Urząd Statystyczny w Rzeszowie - ALMAMER Szkoła Wyższa
Działalność statystyki publicznej / Porozumienia partnerskie / Porozumienia partnerskie 2014 / Porozumienie Urząd Statystyczny w Rzeszowie - ALMAMER Szkoła Wyższa
Porozumienie partnerskie zawarte w dniu 8 stycznia 2014 r. w Warszawie pomiędzy Urzędem Statystycznym w Rzeszowie a ALMAMER Szkołą Wyższą. Porozumienie zostało podpisane przez: Rektora ALMAMER prof. dra Janusza Juliana Merskiego oraz Dziekana Wydziału Ekonomicznego prof. dra Franciszka Kubiczka,...
11.
Porozumienie GUS - MRR
Działalność statystyki publicznej / Porozumienia partnerskie / Porozumienia partnerskie 2012 / Porozumienie GUS - MRR
List intencyjny podpisany 18 grudnia 2012 r. w sprawie współpracy między Ministrem Rozwoju Regionalnego a Prezesem Głównego Urzędu Statystycznego...
12.
Porozumienie GUS - Politechnika Warszawska
Działalność statystyki publicznej / Porozumienia partnerskie / Porozumienia partnerskie 2012 / Porozumienie GUS - Politechnika Warszawska
Porozumienie partnerskie zawarte w dniu 5 lipca 2012 r. pomiędzy Prezesem Głównego Urzędu Statystycznego a Dziekanem Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej...
13.
Porozumienie GUS, US Wrocław, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Działalność statystyki publicznej / Porozumienia partnerskie / Porozumienia partnerskie 2012 / Porozumienie GUS, US Wrocław, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Porozumienie o współpracy zawarte w dniu 12 stycznia 2012 r. pomiędzy Głównym Urzędem Statystycznym, Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu, Urzędem Statystycznym we Wrocławiu...
14.
Porozumienie GUS - PAN
Działalność statystyki publicznej / Porozumienia partnerskie / Porozumienia partnerskie 2011 / Porozumienie GUS - PAN
Porozumienie o współpracy pomiędzy Głównym Urzędem Statystycznym (GUS) a Komitetem Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk (KPZK PAN) 14 grudnia 2011 r. o godz. 12.00, podczas posiedzenia plenarnego Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, zostało podpisane...
15.
Porozumienie GUS - UKE
Działalność statystyki publicznej / Porozumienia partnerskie / Porozumienia partnerskie 2011 / Porozumienie GUS - UKE
W dniu 16 września 2011 r. Janusz Witkowski – Prezes Głównego Urzędu Statystycznego oraz Anna Streżyńska – Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej podpisali porozumienie o współpracy. Instytucje będą wymieniać się informacjami oraz danymi z zasobów informacyjnych będących w ich posiadaniu. W...
16.
Porozumienie US Łódź - Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego
Działalność statystyki publicznej / Porozumienia partnerskie / Porozumienia partnerskie 2011 / Porozumienie US Łódź - Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego
Porozumienie w sprawie rozwijania wzajemnej współpracy zawarte w dniu 22.07.2011 r. w Łodzi pomiędzy Urzędem Statystycznym w Łodzi a Wydziałem Nauk Geograficznym Uniwersytetu Łódzkiego. Porozumienie podpisali - ze strony Wydziału Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego - Dziekan Wydziału prof....
17.
Porozumienie GUS - IBE
Działalność statystyki publicznej / Porozumienia partnerskie / Porozumienia partnerskie 2011 / Porozumienie GUS - IBE
W dniu 20 czerwca 2011 r. w Głównym Urzędzie Statystycznym podpisano umowę ramową o stałej współpracy badawczej pomiędzy Instytutem Badań Edukacyjnych a Głównym Urzędem Statystycznym. Umowę ze strony IBE podpisał prof. dr hab. Michał Federowicz, ze strony GUS prof. dr hab. Janusz Witkowski p.o....
18.
Porozumienie US Łódź - Wydział Ekonomiczno-Społeczny Uniwersytetu Łódzkiego
Działalność statystyki publicznej / Porozumienia partnerskie / Porozumienia partnerskie 2011 / Porozumienie US Łódź - Wydział Ekonomiczno-Społeczny Uniwersytetu Łódzkiego
Porozumienie w sprawie rozwijania wzajemnej współpracy zawarte w dniu 3 lutego 2011 r. pomiędzy Urzędem Statystycznym w Łodzi, reprezentowanym przez Dyrektora Urzędu Statystycznego w Łodzi - dra Piotra Ryszarda Cmelę oraz Wydziałem Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego, reprezentowanym...
19.
Porozumienie GUS - US Bydgoszcz - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Działalność statystyki publicznej / Porozumienia partnerskie / Porozumienia partnerskie 2011 / Porozumienie GUS - US Bydgoszcz - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
26 stycznia 2011 roku w Collegium Maximum na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Mikołaja Kopernika a Głównym Urzędem Statystycznym i Urzędem Statystycznym w Bydgoszczy. Porozumienie podpisali: ze strony UMK w Toruniu -...
20.
Porozumienie GUS - US Kielce - Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach
Działalność statystyki publicznej / Porozumienia partnerskie / Porozumienia partnerskie 2011 / Porozumienie GUS - US Kielce - Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach
Porozumienie partnerskie o współpracy zawarte 13 stycznia 2011 roku w Kielcach, pomiędzy Głównym Urzędem Statystycznym reprezentowanym przez Prezesa prof. dr. hab. Józefa Oleńskiego oraz Urzędem Statystycznym w Kielcach reprezentowanym przez Dyrektora mgr Lidię Jarosz a Uniwersytetem...
21.
Porozumienie Urząd Statystyczny w Łodzi - Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego
Działalność statystyki publicznej / Porozumienia partnerskie / Porozumienia partnerskie 2010 / Porozumienie Urząd Statystyczny w Łodzi - Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego
Umowa o współpracy partnerskiej zawarta w dniu 29 grudnia 2010 r. pomiędzy Wydziałem Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego a Urzędem Statystycznym w Łodzi. Umowa dotyczy współpracy dydaktycznej oraz naukowej. Istotą umowy jest poszerzenie i uatrakcyjnienie oferty dydaktycznej Wydziału Zarządzania UŁ,...
22.
Porozumienie Główny Urząd Statystyczny - Szkoła Glówna Handlowa
Działalność statystyki publicznej / Porozumienia partnerskie / Porozumienia partnerskie 2010 / Porozumienie Główny Urząd Statystyczny - Szkoła Glówna Handlowa
Porozumienie partnerskie o wzajemnej współpracy zawarte w dniu 21 grudnia 2010 r. w Warszawie pomiędzy Głównym Urzędem Statystycznym a Szkołą Główną Handlową w Warszawie. Celem niniejszego Porozumienia jest wieloletnia i wielokierunkowa współpraca między Głównym Urzędem Statystycznym oraz Szkołą...
23.
Porozumienie Główny Urząd Statystyczny - Akademia Leona Koźmińskiego
Działalność statystyki publicznej / Porozumienia partnerskie / Porozumienia partnerskie 2010 / Porozumienie Główny Urząd Statystyczny - Akademia Leona Koźmińskiego
Porozumienie partnerskie o wzajemnej współpracy zawarte w dniu 20 grudnia 2010 r. w Warszawie pomiędzy Głównym Urzędem Statystycznym a Akademią Leona Koźmińskiego. Celem niniejszego porozumienia jest wieloletnia i wielokierunkowa współpraca między Głównym Urzędem Statystycznym oraz Akademią Leona...
24.
Porozumienie Urząd Statystyczny w Łodzi - Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości
Działalność statystyki publicznej / Porozumienia partnerskie / Porozumienia partnerskie 2010 / Porozumienie Urząd Statystyczny w Łodzi - Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości
Umowa o współpracy zawarta 9 grudnia 2010 r. pomiędzy Urzędem Statystycznym w Łodzi, reprezentowanym przez Dyrektora Urzędu Statystycznego w Łodzi - dra Piotra Ryszarda Cmelę oraz Fundacją Rozwoju Przedsiębiorczości reprezentowaną przez dr Ewę Sadowską-Kowalską, Prezesa Zarządu oraz dr Małgorzatę...
25.
Porozumienie Urząd Statystyczny w Warszawie - Urząd m. st. Warszawy
Działalność statystyki publicznej / Porozumienia partnerskie / Porozumienia partnerskie 2010 / Porozumienie Urząd Statystyczny w Warszawie - Urząd m. st. Warszawy
Porozumienie o współpracy zawarte 25 listopada 2010 r. w Warszawie pomiędzy Urzędem Statystycznym w Warszawie reprezentowanym przez Panią Zofię Kozłowską, Dyrektora Urzędu Statystycznego w Warszawie a Urzędem m. st. Warszawy, reprezentowanym przez Panią Hannę Gronkiewicz-Waltz Prezydenta m. st....
26.
Trójstronne porozumienia z Politechniką Opolską, Uniwersytetem Opolskim oraz Wyższą Szkołą Bankową
Działalność statystyki publicznej / Porozumienia partnerskie / Porozumienia partnerskie 2010 / Trójstronne porozumienia z Politechniką Opolską, Uniwersytetem Opolskim oraz Wyższą Szkołą Bankową
6 października 2010 r. zostały podpisane trójstronne porozumienia o wieloletniej współpracy. Stronami porozumień zostały: Główny Urząd Statystyczny - reprezentowany przez prof. dra hab. Józefa Oleńskiego, Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, Urząd Statystyczny w Opolu - reprezentowany przez dr...
27.
Porozumienie Główny Urząd Statystyczny - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu - Urząd Statystyczny w Poznaniu
Działalność statystyki publicznej / Porozumienia partnerskie / Porozumienia partnerskie 2010 / Porozumienie Główny Urząd Statystyczny - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu - Urząd Statystyczny w Poznaniu
Porozumienie partnerskie zawarte w dniu 10 września 2010 r. pomiędzy: Głównym Urzędem Statystycznym w Warszawie reprezentowanym przez Prezesa GUS prof. dra hab. Józefa Oleńskiego, Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu reprezentowanym przez Rektora UEP prof. dra hab. Mariana Gorynię, oraz Urzędem...
28.
Porozumienie Urząd Statystyczny w Białymstoku - Wydział Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku
Działalność statystyki publicznej / Porozumienia partnerskie / Porozumienia partnerskie 2010 / Porozumienie Urząd Statystyczny w Białymstoku - Wydział Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku
Porozumienie partnerskie zawarte 6 września 2010 r. w Białymstoku pomiędzy Urzędem Statystycznym w Białymstoku a Wydziałem Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku. Porozumienie zostało podpisane przez: Dziekana Wydziału Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku - Roberta...
29.
Porozumienie Urząd Statystyczny w Łodzi - Województwo Łódzkie
Działalność statystyki publicznej / Porozumienia partnerskie / Porozumienia partnerskie 2010 / Porozumienie Urząd Statystyczny w Łodzi - Województwo Łódzkie
Porozumienie partnerskie zawarte w dniu 6 września 2010 r. pomiędzy Województwem Łódzkim a Urzędem Statystycznym w Łodzi. Porozumienie zostało podpisane przez: Marszałka Województwa Łódzkiego Włodzimierza Fisiaka, Członka Zarządu Województwa Łódzkiego Elżbietę Hibner, Dyrektora Urzędu...
30.
Porozumienie Urząd Statystyczny w Lublinie - Kuratorium Oświaty w Lublinie
Działalność statystyki publicznej / Porozumienia partnerskie / Porozumienia partnerskie 2010 / Porozumienie Urząd Statystyczny w Lublinie - Kuratorium Oświaty w Lublinie
Porozumienie partnerskie o wieloletniej współpracy zawarte w dniu 25-08-2010 r. pomiędzy Urzędem Statystycznym w Lublinie, reprezentowanym przez Pana Krzysztofa Markowskiego, Dyrektora Urzędu Statystycznego a Kuratorium Oświaty w Lublinie, reprezentowanym przez Pana Krzysztofa Babisza, Lubelskiego...
Do góry