Część I

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

1.04. Gospodarka społeczna

1. Symbol badania
1.04.07
2. Temat badania
Jednostki nowej gospodarki społecznej: centra integracji społecznej, kluby integracji społecznej, warsztaty terapii zajęciowej, zakłady aktywności zawodowej
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania
Celem badania jest dostarczenie informacji o liczbie i potencjale jednostek organizacyjnych zaliczanych do nowej gospodarki społecznej oraz o podmiotach je prowadzących.

Realizacja potrzeb użytkowników:
  • administracja rządowa - centralna
  • administracja rządowa - terenowa
  • administracja samorządowa - województwo
  • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - nauczyciele akademiccy
  • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - studenci
6. Zakres podmiotowy
Jednostki gospodarki społecznej: centra integracji społecznej, kluby integracji społecznej, warsztaty terapii zajęciowej, zakłady aktywności zawodowej.

7. Zakres przedmiotowy
Cechy organizacyjno-prawne. Charakterystyka działalności jednostek reintegracyjnych. Dane adresowe i terytorialne. Dane identyfikacyjne. Ekonomiczne aspekty działalności jednostek reintegracyjnych. Popyt na pracę. Pracujący, w tym zatrudnieni. Społeczne aspekty działalności organizacji non-profit. Zakłady aktywności zawodowej.

8. Źródła danych
9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych
Liczba jednostek, beneficjentów, pracowników, w przekrojach: region i województwo forma prawna podmiotu prowadzącego.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych
Tablice publikacyjne:
  • Centra integracji społecznej, zakłady aktywności zawodowej, warsztaty terapii zajęciowej, kluby integracji społecznej w 2018 r. (grudzień 2019).
Do góry