Część II

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Gestor zestawu:
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Źródło danych:
System Przetwarzania Danych z Samorządów Powiatowych

PFRON SPDSP 02 - dane dotyczące dofinansowania kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej

Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin
przekazania danych,
obligatoryjność
/dobrowolność
przekazania
Poziom agregacji,
postać i forma danych,
miejsce przekazania danych
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;

Raz w roku do 29 kwietnia 2019 r. za rok 2018 r.;

obowiązkowe
dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Charakterystyka działalności jednostek reintegracyjnych. Dane adresowe i terytorialne. Ekonomiczne aspekty działalności jednostek reintegracyjnych.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.04.07
Do góry