Część II

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Gestor zestawu:
urzędy wojewódzkie
Źródło danych:
Systemy informacyjne dotyczące działalności klubów integracji społecznej

UW SIDKIS 01 - dane dotyczące działalności klubów integracji społecznej

Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin
przekazania danych,
obligatoryjność
/dobrowolność
przekazania
Poziom agregacji,
postać i forma danych,
miejsce przekazania danych
urzędy wojewódzkie;

Raz w roku do 30 kwietnia 2019 r. za rok 2018 r.;

obowiązkowe
dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Charakterystyka działalności jednostek reintegracyjnych. Dane identyfikacyjne. Ekonomiczne aspekty działalności jednostek reintegracyjnych. Pracujący, w tym zatrudnieni. Społeczne aspekty działalności organizacji non-profit.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.04.07
Do góry