Część I

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

1.64. Ceny

1. Symbol badania
1.64.16
2. Temat badania
Badanie cen producentów usług
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania
Celem badania jest dostarczenie informacji niezbędnych do obserwacji cen producentów usług i ich zmian oraz obliczania wskaźników cen wykorzystywanych do analiz makroekonomicznych, jako deflatorów do przeliczania wartości produkcji, a także oceny rynku usług.

Realizacja zobowiązań wynikających z przepisów prawa międzynarodowego:
 • - rozporządzenie Rady (WE) nr 1165/98 z dnia 19 maja 1998 r. dotyczące krótkoterminowych statystyk (Dz. Urz. WE L 162 z 05.06.1998, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 20, str. 291, z późn. zm.)
Realizacja potrzeb użytkowników:
 • administracja rządowa - centralna
 • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - nauczyciele akademiccy
 • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - studenci
 • przedsiębiorstwa, samorząd gospodarczy
 • Eurostat i inne zagraniczne instytucje statystyczne
 • indywidualni odbiorcy krajowi
6. Zakres podmiotowy
Podmioty gospodarki narodowej: prowadzące działalność zarówno przeważającą jak i drugorzędną, w których liczba pracujących wynosi 10 osób i więcej, prowadzące działalność gospodarczą zaklasyfikowaną według PKD do działu 49, 50, 51, 52, 53, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 68, 69, 71, 73, 74, 77, 78, 79, 80, 81, 82, do grupy 70.2.

7. Zakres przedmiotowy
Ceny producentów usług. Dane identyfikacyjne. Obciążenie respondentów. Rodzaj prowadzonej działalności.

8. Źródła danych
9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych
Kwartalne i narastające wskaźniki cen usług związanych z obsługą działalności gospodarczej, w przekrojach: sekcje, działy, grupy, klasy PKD - kraj.
Miesięczne i narastające wskaźniki cen usług transportu i gospodarki magazynowej oraz telekomunikacji, w przekrojach: sekcje, działy, grupy, klasy PKD - kraj.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych
Publikacje GUS:
 • Ceny w gospodarce narodowej w 2018 r. (sierpień 2019),
 • Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2019 (grudzień 2019),
 • Polska - wskaźniki makroekonomiczne (luty 2018, marzec 2018, kwiecień 2018, maj 2018, czerwiec 2018, lipiec 2018, sierpień 2018, wrzesień 2018, październik 2018, listopad 2018, grudzień 2018, styczeń 2019),
 • Biuletyn Statystyczny 2018 (luty 2018, marzec 2018, kwiecień 2018, maj 2018, czerwiec 2018, lipiec 2018, sierpień 2018, wrzesień 2018, październik 2018, listopad 2018, grudzień 2018, styczeń 2019).
Dziedzinowe Bazy Wiedzy:
 • DBW Ceny – Ceny producentów - Ceny producentów usług związanych z obsługą działalności gospodarczej - Wskaźniki cen producentów usług związanych z obsługą działalności gospodarczej - kwartalnie narastająco (maj 2018, sierpień 2018, listopad 2018, luty 2019),
 • DBW Ceny – Ceny producentów - Ceny producentów usług związanych z obsługą działalności gospodarczej - Wskaźniki cen producentów usług związanych z obsługą działalności gospodarczej - kwartalnie (maj 2018, sierpień 2018, listopad 2018, luty 2019),
 • DBW Ceny – Ceny producentów - Ceny w transporcie, gospodarce magazynowej i telekomunikacji - Wskaźniki cen usług transportu i gospodarki magazynowej oraz telekomunikacji - miesięcznie narastająco (marzec 2018, kwiecień 2018, maj 2018, czerwiec 2018, lipiec 2018, sierpień 2018, wrzesień 2018, październik 2018, listopad 2018, grudzień 2018, styczeń 2019, luty 2019),
 • DBW Ceny – Ceny producentów - Ceny w transporcie, gospodarce magazynowej i telekomunikacji - Wskaźniki cen usług transportu i gospodarki magazynowej oraz telekomunikacji - miesięcznie (marzec 2018, kwiecień 2018, maj 2018, czerwiec 2018, lipiec 2018, sierpień 2018, wrzesień 2018, październik 2018, listopad 2018, grudzień 2018, styczeń 2019, luty 2019).
Inne bazy danych:
 • Bazy Eurostatu i innych organizacji międzynarodowych – Short-term business statistics - Service producer prices (SPPI) (lipiec 2018, październik 2018, styczeń 2019, kwiecień 2019).
Do góry