Część II

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Gestor zestawu:
podmioty prowadzące działalność gospodarczą, ustalające ceny jednolite na terenie całego kraju lub jego części
Źródło danych:
Systemy informacyjne podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, ustalających ceny jednolite na terenie całego kraju lub jego części

PPDG CJ 01 - dane dotyczące cen jednolitych na terenie całego kraju lub jego części

Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin
przekazania danych,
obligatoryjność
/dobrowolność
przekazania
Poziom agregacji,
postać i forma danych,
miejsce przekazania danych
podmioty prowadzące działalność gospodarczą, ustalające ceny jednolite na terenie całego kraju lub jego części;

Raz w miesiącu do 7. dnia po miesiącu za miesiąc i do 5 stycznia 2019 r. za grudzień 2018 r.;

obowiązkowe
dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Ceny producentów usług.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.64.16
Do góry