Część I

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

1.62. Rynek finansowy

1. Symbol badania
1.62.04
2. Temat badania
Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń/reasekuracji
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego
Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego

5. Cel badania
Celem badania jest dostarczenie informacji o sytuacji finansowej krajowych zakładów ubezpieczeń/reasekuracji.

Realizacja potrzeb użytkowników:
 • administracja rządowa - centralna
 • NBP
 • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - nauczyciele akademiccy
 • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - studenci
 • banki, instytucje ubezpieczeniowe, instytucje finansowe
 • media ogólnopolskie i terenowe
 • indywidualni odbiorcy krajowi
6. Zakres podmiotowy
Banki, zakłady ubezpieczeń, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe i inne jednostki: zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji.

7. Zakres przedmiotowy
Aktywa zakłady ubezpieczeń. Dane identyfikacyjne. Działalność zakładów ubezpieczeń. Ogólny rachunek zysków i strat zakłady ubezpieczeń. Pasywa zakłady ubezpieczeń. Rachunek przepływów pieniężnych zakłady ubezpieczeń. Ryzyko w ubezpieczeniach według linii biznesowych. Techniczny rachunek ubezpieczeń zakłady ubezpieczeń.

8. Źródła danych
9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych
Bilans, ogólny rachunek ubezpieczeń, techniczny rachunek ubezpieczeń, w przekrojach: według działów ubezpieczeń.
Składki przypisane brutto oraz odszkodowania wypłacone brutto, w przekrojach: według działów ubezpieczeń i grup ryzyka.
Kapitał zagraniczny zakładów ubezpieczeń, w przekrojach: według krajów pochodzenia.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych
Publikacje GUS:
 • Polski rynek ubezpieczeniowy 2018 (listopad 2019),
 • Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2019 (grudzień 2019),
 • Mały Rocznik Statystyczny Polski 2019 (lipiec 2019),
 • Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2019 (grudzień 2019),
 • Polska w liczbach 2019 (maj 2019),
 • Polska - wskaźniki makroekonomiczne (luty 2018, marzec 2018, kwiecień 2018, maj 2018, czerwiec 2018, lipiec 2018, sierpień 2018, wrzesień 2018, październik 2018, listopad 2018, grudzień 2018, styczeń 2019),
 • Sytuacja makroekonomiczna w Polsce na tle procesów zachodzących w gospodarce światowej w 2018 r. (wrzesień 2019).
Dane dotyczące zakładów ubezpieczeń w publikacji "Polska - wskaźniki makroekonomiczne w 2018 r." udostępniane są kwartalnie.

Opracowania sygnalne:
 • Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń w 2018 r. (czerwiec 2018, wrzesień 2018, grudzień 2018, kwiecień 2019).
Do góry