Część II

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Gestor zestawu:
Komisja Nadzoru Finansowego
Źródło danych:
System Nadzoru Ubezpieczeń

KNF SNU 03 - dane z kwartalnych danych i informacji do celów nadzoru według linii biznesowych

Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin
przekazania danych,
obligatoryjność
/dobrowolność
przekazania
Poziom agregacji,
postać i forma danych,
miejsce przekazania danych
Komisja Nadzoru Finansowego;

5 razy w roku do 29 czerwca 2018 r. za I kwartał 2018 r., do 28 września 2018 r. za II kwartał 2018 r., do 31 grudnia 2018 r. za III kwartał 2018 r., do 1 kwietnia 2019 r. za IV kwartał 2018 r., do 28 czerwca 2019 r. za rok 2018 r.;

obowiązkowe
dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Ryzyko w ubezpieczeniach według linii biznesowych.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.62.04
Do góry