Część II

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Gestor zestawu:
Komisja Nadzoru Finansowego
Źródło danych:
KNF-02 - sprawozdanie statystyczne o działalności ubezpieczeniowej zakładów ubezpieczeń/reasekuracji

Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin
przekazania danych,
obligatoryjność
/dobrowolność
przekazania
Poziom agregacji,
postać i forma danych,
miejsce przekazania danych
zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji;

metoda obserwacji pełnej
Raz w kwartale do 10 maja 2018 r. za I kwartał 2018 r., do 9 sierpnia 2018 r. za II kwartał 2018 r., do 9 listopada 2018 r. za III kwartał 2018 r., do 11 lutego 2019 r. za IV kwartał 2018 r., do 22 lipca 2019 r. za rok 2018 r. - dane zweryfikowane przez biegłego rewidenta;

obowiązkowe
dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Komisja Nadzoru Finansowego
Komisja Nadzoru Finansowego;

metoda obserwacji pełnej
Raz w kwartale do 42. i 70. dnia po kwartale, narastająco za I kwartał 2018 r., za II kwartał 2018 r., za III kwartał 2018 r., za IV kwartał 2018 r. i do 30 sierpnia 2019 r. za rok 2018 r. - dane zweryfikowane przez biegłego rewidenta;

obowiązkowe
dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Komisja Nadzoru Finansowego;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 30 sierpnia 2019 r. za rok 2018 r. - dane zweryfikowane przez biegłego rewidenta;

obowiązkowe
dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Dane identyfikacyjne. Działalność zakładów ubezpieczeń. Obciążenie respondentów.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.67.07, 1.62.04.
Do góry