Część I

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

1.02. Organizacja państwa, samorząd terytorialny

1. Symbol badania
1.02.01
2. Temat badania
Organy państwa
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania
Celem badania jest dostarczenie informacji na temat działalności organów państwa, wyników wyborów do parlamentu i władz samorządowych oraz działalności organów kontroli państwowej i ochrony prawa.

Realizacja potrzeb użytkowników:
  • administracja rządowa - centralna
  • administracja rządowa - terenowa
  • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - studenci
  • indywidualni odbiorcy krajowi
6. Zakres podmiotowy
Jednostki/instytucje budżetowe: Sejm RP, Senat RP, Trybunał Konstytucyjny, Państwowa Komisja Wyborcza, Najwyższa Izba Kontroli, Rzecznik Praw Obywatelskich.

7. Zakres przedmiotowy
Działalność Najwyższej Izby Kontroli. Działalność Rzecznika Praw Obywatelskich. Działalność Trybunału Konstytucyjnego. Frekwencja wyborcza. Sejm i jego działalność. Senat i jego działalność. Wybory i ich wyniki.

8. Źródła danych
9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych
Kadencje parlamentu i Prezydenta RP.
Posłowie i senatorowie RP w aktualnej kadencji, w przekrojach: wiek, płeć, wykształcenie.
Koła i kluby poselskie i senackie.
Wykaz komisji sejmowych i senackich.
Wybrane dane o działalności Sejmu i Senatu RP.
Wyniki wyborów Prezydenta RP.
Wyniki wyborów parlamentarnych i samorządowych, w przekrojach: wiek, wykształcenie, grupy zawodów, województwa, Polska.
Orzeczenia (wyroki i postanowienia) Trybunału Konstytucyjnego.
Wystąpienia Rzecznika Praw Obywatelskich i sprawy przez niego rozpatrzone.
Kontrole przeprowadzone przez NIK i wystąpienia pokontrolne.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych
Publikacje GUS:
  • Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2019 (grudzień 2019),
  • Rocznik Statystyczny Województw 2019 (grudzień 2019),
  • Mały Rocznik Statystyczny Polski 2019 (lipiec 2019).
Do góry