Część II

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Gestor zestawu:
Państwowa Komisja Wyborcza
Źródło danych:
System informacyjny Państwowej Komisji Wyborczej

PKW SI 01 - dane dotyczące kandydatów i wyników wyborów prezydenckich, do Sejmu i Senatu, do Parlamentu Europejskiego, na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz do organów jednostek samorządu terytorialnego

Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin
przekazania danych,
obligatoryjność
/dobrowolność
przekazania
Poziom agregacji,
postać i forma danych,
miejsce przekazania danych
Państwowa Komisja Wyborcza;

Raz w roku do 29 marca 2019 r. według stanu w dniu wyborów 2018 r.;

obowiązkowe
dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Urząd Statystyczny we Wrocławiu
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Frekwencja wyborcza. Wybory i ich wyniki.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.02.01
Do góry