Część I

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

1.45. Działalność rolnicza i leśna

1. Symbol badania
1.45.12
2. Temat badania
Skup ważniejszych produktów rolnych i leśnych
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania
Celem badania jest dostarczenie informacji o ilości i wartości skupionych bezpośrednio od producentów rolnych produktów roślinnych i zwierzęcych, co stanowi podstawę do bieżącej oceny poziomu skupu, kierunków zmian, sezonowości, terytorialnego zróżnicowania w obrocie produktami rolnymi, ponadto stanowi element niezbędny do rozliczenia produkcji rolniczej i określenia tendencji rozwojowych rolnictwa.

Realizacja potrzeb użytkowników:
 • administracja rządowa - centralna
 • administracja rządowa - terenowa
 • administracja samorządowa - województwo
 • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - nauczyciele akademiccy
 • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - studenci
 • media ogólnopolskie i terenowe
6. Zakres podmiotowy
Przedsiębiorstwa niefinansowe: osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, przedsiębiorstwa osób fizycznych, spółki cywilne, spółki osobowe, przedsiębiorstwa państwowe, spółdzielnie - podmioty skupujące produkty rolne lub leśne.

7. Zakres przedmiotowy
Dane adresowe i terytorialne. Dane identyfikacyjne. Obciążenie respondentów. Skup produktów rolnych lub leśnych.

8. Źródła danych
9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych
Ilość i wartość (zł z VAT, zł bez VAT) skupionych produktów rolnych i leśnych, w przekrojach: kraj, makroregiony, regiony.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych
Publikacje GUS:
 • Skup i ceny produktów rolnych w 2018 r. (maj 2019),
 • Rolnictwo w 2018 r. (czerwiec 2019),
 • Leśnictwo 2019 (listopad 2019),
 • Produkcja i handel zagraniczny produktami rolnymi w 2018 r. (listopad 2019),
 • Biuletyn Statystyczny 2018 (luty 2018, marzec 2018, kwiecień 2018, maj 2018, czerwiec 2018, lipiec 2018, sierpień 2018, wrzesień 2018, październik 2018, listopad 2018, grudzień 2018, styczeń 2019),
 • Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2019 (grudzień 2019).
Bazy danych:
 • Bank Danych Lokalnych – Zwierzęta łowne (wrzesień 2019),
 • Bank Danych Lokalnych – Skup ważniejszych produktów rolnych (marzec 2018, kwiecień 2018, maj 2018, czerwiec 2018, lipiec 2018, sierpień 2018, wrzesień 2018, październik 2018, listopad 2018, grudzień 2018, luty 2019, styczeń 2019),
 • Bank Danych Lokalnych – Skup ważniejszych produktów rolnych (maj 2018, sierpień 2018, listopad 2018, luty 2019),
 • Bank Danych Lokalnych – Skup ważniejszych produktów rolnych (październik 2018, czerwiec 2019),
 • Bank Danych Lokalnych – Skup i ceny produktów rolnych (czerwiec 2019).
Do góry