Część II

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Gestor zestawu:
Główny Urząd Statystyczny
Źródło danych:
R-10Ma - meldunek o skupie niektórych gatunków owoców

Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin
przekazania danych,
obligatoryjność
/dobrowolność
przekazania
Poziom agregacji,
postać i forma danych,
miejsce przekazania danych
podmioty gospodarki narodowej prowadzące w ramach działalności gospodarczej skup owoców bezpośrednio od producentów rolnych;

metoda obserwacji pełnej
Raz w miesiącu do 5 czerwca 2018 r. za maj 2018 r., do 4 lipca 2018 r. za czerwiec 2018 r., do 3 sierpnia 2018 r. za lipiec 2018 r., do 5 września 2018 r. za sierpień 2018 r., do 3 października 2018 r. za wrzesień 2018 r., do 6 listopada 2018 r. za październik 2018 r.;

obowiązkowe
dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
portal sprawozdawczy GUS https://raport.stat.gov.pl/
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Dane identyfikacyjne. Obciążenie respondentów. Skup produktów rolnych lub leśnych.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.45.12
Do góry