Część II

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Gestor zestawu:
Główny Urząd Statystyczny
Źródło danych:
R-10M - meldunek o skupie ważniejszych produktów rolnych

Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin
przekazania danych,
obligatoryjność
/dobrowolność
przekazania
Poziom agregacji,
postać i forma danych,
miejsce przekazania danych
podmioty gospodarki narodowej (bez osób fizycznych) prowadzące w ramach działalności gospodarczej skup podstawowych produktów rolnych bezpośrednio od producentów rolnych;

metoda obserwacji pełnej
Raz w miesiącu do 3. dnia roboczego po miesiącu za miesiąc;

obowiązkowe
dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
portal sprawozdawczy GUS https://raport.stat.gov.pl/
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Dane identyfikacyjne. Obciążenie respondentów. Skup produktów rolnych lub leśnych.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.45.12
Do góry