Część II

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Gestor zestawu:
towarzystwa klasyfikujące morskie statki pod polską banderą
Źródło danych:
Systemy informacyjne towarzystw klasyfikujących morskie statki pod polską banderą

TKMSPB DS 01 - dane o statkach

Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin
przekazania danych,
obligatoryjność
/dobrowolność
przekazania
Poziom agregacji,
postać i forma danych,
miejsce przekazania danych
towarzystwa klasyfikujące morskie statki pod polską banderą;

Raz w roku do 3 czerwca 2019 r. według stanu na 31 grudnia 2018 r.;

obowiązkowe
dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Urząd Statystyczny w Szczecinie
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Dane identyfikacyjne. Obciążenie respondentów. Żegluga morska i przybrzeżna.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.50.01
Do góry