Część II

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Gestor zestawu:
Ministerstwo Energii
Źródło danych:
G-10.m - miesięczne dane o energii elektrycznej

Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin
przekazania danych,
obligatoryjność
/dobrowolność
przekazania
Poziom agregacji,
postać i forma danych,
miejsce przekazania danych
wytwórcy energii elektrycznej, w tym elektrownie i elektrociepłownie zawodowe oraz przemysłowe dla swoich jednostek lokalnych (osoby prawne lub jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej), a także podmioty gospodarki narodowej zajmujące się przesyłaniem, dystrybucją lub obrotem energią elektryczną oraz wyodrębnione w ich strukturze oddziały terenowe (osoby prawne lub jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej);

metoda obserwacji reprezentacyjnej na dobranej celowo próbie
Raz w miesiącu do 10. dnia po miesiącu za miesiąc i do 21 stycznia 2019 r. za grudzień 2018 r.;

obowiązkowe
dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
portal sprawozdawczy www.are.waw.pl, Agencja Rynku Energii S.A.
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Bilanse paliw i energii. Ciepło i energia elektryczna. Dane adresowe i terytorialne. Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii. Dane identyfikacyjne. Infrastruktura elektroenergetyczna. Obciążenie respondentów. Rodzaj prowadzonej działalności.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.44.03, 1.44.02.
Do góry