Część II

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Gestor zestawu:
starostwa powiatowe
Źródło danych:
Ewidencja gruntów i budynków

SP EGiB 01 - dane dotyczące budynków i lokali

Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin
przekazania danych,
obligatoryjność
/dobrowolność
przekazania
Poziom agregacji,
postać i forma danych,
miejsce przekazania danych
starostwa powiatowe;

Raz w roku do 28 lutego 2019 r. według stanu na 1 stycznia 2019 r.;

obowiązkowe
dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
serwer centralny GUS
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Cechy demograficzne osób. Cechy nieruchomości. Dane adresowe i terytorialne. Dane identyfikacyjne. Efekty budownictwa.

Szczegółowy zakres danych osobowych:
Podmiot ewidencyjny - osoba fizyczna - drugi człon nazwiska. Podmiot ewidencyjny - osoba fizyczna - drugie imię. Podmiot ewidencyjny - osoba fizyczna - nazwisko lub pierwszy człon nazwiska. Podmiot ewidencyjny - osoba fizyczna - numer PESEL. Podmiot ewidencyjny - osoba fizyczna - pierwsze imię. Podmiot ewidencyjny - osoba fizyczna - płeć.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.26.10, 1.21.12.
Do góry